Bauskas bērnudārzā «Zīlīte» – vecāku dienas

No pirmdienas, 4. februāra, līdz 15. februārim Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē «Zīlīte» noritēs vecāku dienas. Arī iepriekšējos gados vecāki divas trīs dienas bijuši aicināti uz bērnudārzu, bet divu nedēļu aktivitātes ir pirmoreiz. Tās notiek, lai vecāki gūtu lielāku priekšstatu par ikdienas norisēm iestādē, lai rastu iespēju darboties kopā ar savu bērnu, piedzīvojot pozitīvas kopā būšanas mirkļus. Par to stāsta iestādes vadītāja Olita Strazdiņa. 

Šajās dienās būs iespēja vērot rotaļnodarbības grupās un piedalīties tajās, kopā ar bērniem iesaistīties sporta aktivitātēs, apmeklēt bērnu peldēšanas nodarbības Bauskas peldbaseinā, iet uz tikšanos ar pirmo klašu skolotājām no Bauskas 2. vidusskolas un Bauskas sākumskolas, sagaidot Valentīndienu, radoši darboties «Vecāku skoliņā». Paredzētas arī aktīvas sportiskas nodarbes ārā, pārsteidzošas lietas ar krāsām. 8. februārī no cūku taukiem un sēklām tiks gatavota barība putniem. 13. februārī tiks cepti cepumi «sirsniņdienai», šajā dienā būs arī psiholoģes Gitas Vožniakas lekcija, kā arī sociālās pedagoģes Ineses Stūres lekcija «Izglītības iestādes un ģimenes sadarbība».

Ieplānota arī izglītošanās, piemēram, 7. februārī logopēdes Arkādijas Pekulesas lekcija «Pirkstiņš, plauksta, augumiņš». Savukārt 12. februārī iecerēta Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes «Saulīte» vadītājas, «Skola 2030» vadošās ekspertes, mūžizglītības un kultūras institūta «Vitae» lektores Dinas Jaunzemes lekcija vecākiem «Par kompetenču pieeju mācību procesā».

Kristīne Tihonova, bērnudārza «Zīlīte» 6. grupiņas 3 – 4 gadus vecu mazuļu audzinātāja, stāsta, ka šodien audzēkņa Laura Ozola mamma pati bija pieteikusies un bērniem rādīja interesantu eksperimentu ar pudeli un olu. «Darīt ko aktīvu grupiņā šonedēļ izrādījuši interesi desmit vecāku, arī citi gribētu iesaistīties, bet problēmas sagādā tikšana no darba, daudzi bērni arī slimo,» tā audzinātāja.
Katrai grupiņai ir savs nodarbību plāns, tas ir izlikts pie sienas katrā grupiņā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas