Bauskas BMMS mākslas nodaļas audzēkņiem ievieš atsevišķu mācību priekšmetu – vasaras praksi

Piektdiena, 22. maijs, Bauskas mūzikas un mākslas skolas (BMMS) mākslas nodaļas audzēkņiem ir mācību semestra pēdējā diena. Pēc tam pedagogi vērtēs  digitālajā formātā atsūtītos skolēnu darbus visos obligātajos un izvēles priekšmetos.

Šī būs pirmā reize BMMS vēsturē, kad semestra noslēgumā skolā netiks rīkotas mākslas nodaļas audzēkņu mācību darbu skates. Tajās viss paveiktais jau 30 gadus tika eksponēts mācību priekšmetu darbnīcās, gaiteņos un vairākas dienas bija publiski aplūkojams jebkuram interesentam.

Attālinātās mācīšanās režīms bija nopietns pārbaudījums gan bērniem, gan skolotājiem. Taču, kā BMMS mākslas nodaļas pedagogu kopsapulcē uzsvēra mācību priekšmetu skolotāji, process līdz šim neizmēģinātajā jomā ir bijis gana veiksmīgs. Skolotājas Iveta Līdere, Mārīte Šulce un Olita Dzelzkalēja īpaši pateicas bērnu vecākiem, kuri bija ārkārtīgi ieinteresēti attālinātās mācīšanās procesā, iedvesmojot jaunāko klašu bērnus un dažreiz arī palīdzot veikt uzdevumus.

Mākslas nodaļas skolotāju sanāksmē, ko vadīja BMMS direktore Anita Velmunska, tika pieņemts lēmums obligāto vasaras mācību praksi 1. – 5. klases audzēkņiem klasificēt kā atsevišķu mācību priekšmetu. Agrāk tā nebija.

Prakse, kad bērni skolotāju vadībā mācās gleznot dabā, notiek ik gadu. Viņi ir apmeklējuši gan Rundāles pils dārzu, gan Skaistkalni, gleznojuši vecpilsētā, Bauskas pilī, Bauskas muzejā, upju krastmalās. Mācību prakses laikā 2018. un 2019. gadā mākslas nodaļas audzēkņi izstrādāja arī zīmējumus, kas apkopoti BMMS izdotajās krāsojamajās grāmatiņās «Lietu stāsti» un «Instrumentu stāsti».

Šajā pavasarī viss būs citādāk, jo skolēnu mācību prakse notiks attālināti –  uzdevumus skolotāji uzdos «E-klasē» vai citos virtuālās saziņas rīkos, bet audzēkņi savas dzīvesvietas tuvumā patstāvīgi zīmēs un gleznos dabā. Mākslas nodaļas audzēkņu prakse plenērā sāksies 26. maijā un turpināsies līdz 5. jūnijam.

Īpaša uzmanība pašlaik tiek veltīta izlaiduma 6. klases audzēkņiem, kuri mākslas dažādās tehnikās izstrādā praktiskus diplomdarbus par vienojošu tēmu «Ūdens». Valstī izsludinātā ārkārtas situācija rada bažas par diplomdarbu veikšanas iespējām. Praktiskais noslēguma darbs mākslas nodaļas audzēkņiem ir meistara un mācekļa nepārtraukta un tieša sadarbība. Daudz ko esam iemācījušies paveikt virtuālajā vidē, bet roku darbs joprojām ir izņēmums.
 
Diplomdarbu aizstāvēšana tiek plānota 12. jūnijā BMMS mākslas nodaļas zālē. Respektējot valdības noteiktās prasības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu, diplomdarbu prezentācijā nedrīkstēs piedalīties ne skolēnu ģimenes locekļi, ne draugi – tikai absolventi un skolotāji, norāda BMMS direktore A. Velmunska.

Turklāt, lai ievērotu distancēšanās noteikumus, diplomdarbu aizstāvēšana skolas zālē tiks rīkota divās daļās. Šogad mākslas nodaļu gatavojas beigt 17 ļoti talantīgi, motivēti audzēkņi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas