Bauskas dome gatava atbalstīt grāmatu par motosportu

Bauskas novada dome gatava atbalstīt grāmatas izdošanu par Latvijas motosportistiem. Tā deputāti lēma apvienotajā sociālo un veselības, kā arī izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 14. oktobrī.

Latvijas Motosporta federācija nosūtījusi novada domei lūgumu atbalstīt autobiogrāfisku izdevumu «Ar motoriem krūtīs». Grāmatu veidos pieredzējuši sporta žurnālisti Anatolijs Kreipāns un Ralfs Dravnieks. Krājumā tiktu iekļauts arī teksts par Bauskas novada iedzīvotāju, motokrosa meistaru Edvīnu Ķirsi. Viņš 1992. gadā nodibināja Baltijas kausa fondu un organizēja motokrosa sacensības 23 gadu garumā.

E. Ķirsis attīstījis un pilnveidojis motosporta centru Ķegumā «Zelta zirgs». Savas darbības laikā viņš iesaistījies vairāk nekā 230 sacensību rīkošanā, tādējādi veicinot motosporta attīstību Latvijā, tās atpazīstamību starptautiskajā mērogā.

Deputāti principā neiebilda pret šādu lūgumu. Neliela diskusija izvērtās par to, cik daudz naudas pašvaldība varētu atvēlēt. Izskanēja priekšlikums par 200 eiro, tomēr balsojumā vairākums grāmatas izdošanai atvēlēja 300 eiro. Par šo priekšlikumu balsoja deputāti Daira Jātniece, Jānis Rumba, Vera Grigorjeva, Raimonds Žabovs un Juris Landorfs.

Līdz finanšu komitejas sēdei administrācijas ekonomistiem jāatrod finansējuma avots. Galīgais lēmums par autobiogrāfiskā izdevuma finansiālo atbalstu būs jāpieņem novada domes sēdē 29. oktobrī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas