Bauskas Domē pārbaudi veic Izglītības valsts inspekcija 19

Bauskas Domes darbu pārbaudījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības valsts inspekcija. 11. martā skatīti dokumenti, kuros lemts par vakara vidusskolas reorganizāciju. Inspekcijas atzinumā teikts, ka pašvaldība pārbaudes laikā nav varējusi uzrādīt saskaņojumu starp Bauskas Domi un IZM par vakarskolas reorganizāciju. Tādējādi Bauskas Domes 22. janvāra lēmums pieņemts, neņemot vērā Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā noteikto kārtību.Bauskas Domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Freimanis «Bauskas Dzīvei» skaidro, ka inspekcijas aizrādījumi nav īsti korekti, jo Domes lēmums nosūtīts saskaņošanai ministrijā, telefoniski solīts to izdarīt, bet dokumenti vēl nav saņemti: «Pašlaik ir tā, ka vienas ministrijas divas iestādes kontrolē viena otras darbu. Tikmēr mēs turpinām strādāt, lai īstenotu 22. janvāra Domes lēmumu par vakara vidusskolas reorganizāciju un mācību sākšanu 1. septembrī 2. vidusskolas telpās.»M. Freimanis paskaidroja, ka ir ticies ar 2. vidusskolas direktori Veru Grigorjevu. Pēc šīs sarunas viņš guvis pārliecību, ka vakarskolas audzēkņi tiks nodrošināti ar telpām, lai varētu mācīties.Bauskas vakara vidusskolas direktore Jeļena Žuravļova savukārt «Bauskas Dzīvi» iepazīstināja ar vēstuli, kas saņemta no Limbažu vakara vidusskolas direktores Vairas Ābeles. Tajā viņa aicina visas Latvijas pašvaldības nesteigties ar vakarskolu slēgšanu. «Vakarskolas ir specifiskas izglītības iestādes, un tieši izglītības vides un sociālo funkciju dēļ tās nedrīkst integrēt dienas skolās vai, vienkāršāk sakot, piekabināt dienas skolām. Tā mēs pavisam aizbiedēsim tos, kas atgriežas skolā pēc vairāku gadu pārtraukuma.  Nereti tieši vakarskolas nodarbojas ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķgrupām. Tāpēc nevis jālikvidē vakarskolas, bet gan tās jāpielāgo mūsdienīgām prasībām, jāpadara pieaugušo izglītība elastīga, demokrātiska,» teikts vēstulē. To parakstījuši vairāku vakarskolu vadītāji. Vēstule nosūtīta IZM.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas