Bauskas jubilejai aicina izstrādāt vienotu vizuālo tēlu

Līdz Bauskas 400 gadu jubilejas gaidīšanas sākumam, 20. jūnijam, kad sāks 400 dienu atskaiti, palikuši nepilni četri mēneši. «Laiks rit vēja spārniem, jāstrādā arvien intensīvāk,» tā Bauskas pilsētas 400 gadu jubilejas sagatavošanas darba grupas kārtējā sēdē 29. februārī klātesošos uzrunāja Bauskas Domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Freimanis. Sanāksmē tika pārrunāti vairāki organizatoriski jautājumi par jubileju, ko svinēs 2009. gada jūlijā, kā arī par 400 dienu atskaites sākšanas svinībām šī gada 20. jūnijā. Šajā pasākumā jau iezīmējas vairākas konkrētas aprises. Paredzēts, ka vakara koncertā uzstāsies populāri šlāgermūzikas izpildītāji. Vakara muzikālo daļu nodrošinās Latvijas Radio 2. Uzrunāts arī spēkavīrs Raimonds Bergmanis, kurš šajā vakarā varētu novadīt savdabīgu Bauskas «Zelta ģimenes» šovu. Pilsētas Tautas namam šajā pasākumā uzticēts atbildēt par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un tirgotāju organizēšanu. Darba grupas locekļiem bija iespēja iepazīties ar pirmajiem iesniegtajiem jubilejas logo. Dažas no idejām guva klātesošo atbalstu, taču galīgo lēmumu par labāko priekšlikumu pieņems sanāksmē marta beigās.Uzņēmēja Indra Liepa ieteica domāt par vienota stila izstrādi visiem iespieddarbiem, kas saistīti ar svētkiem. Kā pozitīvu piemēru viņa demonstrēja Talsu pilsētas 777 gadu jubilejai sagatavoto iespieddarbu paketi. Tā izraisīja lielu darba grupas locekļu interesi. M. Freimanis uzrunāja I. Liepu aicināt Bauskas māksliniekus un dizaina speciālistus, lai spriestu par jubilejas vizuālā tēla izstrādi vienotā stilā. Uzņēmējs Mārtiņš Ruža ieteica vairāk uzticēties vietējiem māksliniekiem, tādējādi rosinot tos dot savu artavu pilsētas svētkiem. Izskanēja priekšlikums apkopot dziesmas par Bausku. Savukārt M. Freimanis aicināja aktīvāk strādāt ar sponsoru piesaisti: «Laikam ritot, izmaksas palielinās, tāpēc ir svarīgi atrast papildu sponsorus.» Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta marta beigās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas