Bauskas Mūzikas un mākslas skolā godina labākos 2

Pagājušajā nedēļā Bauskas Mūzikas un mākslas skolā (MMS) sadalīts «Kilograms mūzikas un mākslas». Bauskas MMS  direktore Anita Velmunska vērtē, ka šis mācību gads izglītības iestādei bijis piesātināts, krāsains, darbīgs un piepildīts.

Tradicionāli tika pasniegtas A.Pastora darinātās balvas tiem, kuru vārdi izskanējuši dažādos konkursos, skatēs, koncertos, kā arī bijuši teicami un uzteicami ikdienas mācību darbā. 6. jūnijā kopumā godināti 24 mūzikas programmu audzēkņi un 15 mākslas programmu apguvēji. 43 audzēkņi tika uzteikti par mācību darba izcilu veikšanu.

«Konkursi un skates – tā ir Mūzikas un mākslas skolu audzēkņu dzīves sastāvdaļa. Piedalīšanās tajos prasa no pedagogiem lielu papildus darbu, vecāku atbalstu un paša audzēkņa pacietību, uzņēmību un nemitīgu sava talanta spodrināšanu,» norādīja A. Velmunska.
Simboliskais panākumu kilograms šogad vissmagākais bijis Klērai Kuļikauskai, flautas klases audzēknei (pedagoģe Laura Meždreija). Viņas darbu un panākumu apliecinājuma saraksts gana garš - 1.vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle –Valsts konkursa II kārtā Zemgales reģionā, 1.vieta III Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs, 1.vieta (Grand Prix) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle –Valsts konkursa  Finālā, atzinība XX Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā koka pūšaminstrumentu specialitātē “Jūrmala 2019” , Atzinība Konkursā  “Talants Latvijai 2019”.

Zhuenam  Yangam – klavieru klases audzēknim (pedagoģe Ineta Rozentāle) šogad arī bijis spožs gads. Konkursā “Talants Latvijai 2019” 1.vieta un uzstāšanās Noslēguma koncertā, 2.vieta XIV Starptautiskajā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu konkursā, 3.vieta  Jautrītei Putniņai veltītajā Starptautiskajā jauno pianistu konkursā – šie jaunā pianista panākumi liecina par puisēna talantu un lielajām darba spējām.

Mārītes Šulces audzēknes  Martas Tēraudes darbs novērtēts ar Atzinību Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursā. Jauno mākslinieku darbi ceļojuši uz prestižiem starptautiskiem konkursiem - 49. Pasaules skolēnu mākslas darbu konkursā Taivānā baušķenieki saņēmuši sešas Atzinības, divas Atzinības atceļojušas arī no 47.Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa Lidicē (Čehijā). Tās saņēmušas Signes Pansovas audzēknes Elvita Brūvere un Kristiāna Kalle.

Nosauktie konkursi un skates ir tikai neliela daļa no piepildītās audzēkņu un pedagogu šī mācību gada ikdienas. Pasākumā «Kilograms mūzikas un mākslas» panākumus svērt un balvas pasniegt palīdzēja Bauskas novada administrācijas izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare. Margrietiņu pušķis, ko katram skolas pedagogam dāvāja direktore Anita Velmunska, bija simboliska pateicība par audzēkņiem dāvāto profesionalitāti, zināšanām, sapratni un sirds siltumu. Milzīgs enerģijas lādiņš tika saņemts no Latvijā vienīgā sitaminstrumentu ansambļa „Perpetuum Ritmico” uzstāšanās. Šis koncerts bijusi pelnīta balva visiem čaklajiem audzēkņiem, pedagogiem un atbalstošajiem vecākiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Anita

Liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, un viņu sniegtajām zināšanām mūsu bērniem.

pirms gada, 2019.06.15 18:34

Absolvente

Atcerējos savu mūzikas skolas laiku - to eksāmenu satraukmu, atzīmju paziņošanas brīdi... :) Atceros, ka jau tajos laikos, kad vēl sauca iekšā zālē, visiem nolasīja rezultātus un pēcāk atzīmes piesprauda pie sienas, mazliet skauda, ka I.Rozentāles pianistu klasē vienmēr bija pārāki skolēni ar teicamiem eksāmenu rezultātiem. Skatos, arī tagad nekas nav mainījies! Prieks arī par skolotāju L.Kārkliņu.
Ļoti ceru, ka Bauskas novada dome un izglītības pārvalde par labiem un labākajiem pedagogiem domā arī vairāk nekā "..simboliska pateicība par audzēkņiem dāvāto profesionalitāti, zināšanām, sapratni un sirds siltumu"...

pirms gada, 2019.06.17 09:33

Vietējās ziņas