Bauskas novada atkritumus turpmāk noglabās «Getliņu» poligonā 10

Bauskas novads tiks izslēgts no Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona un iekļauts Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, lai radītu tiesisku pamatu Bauskas novadā radītos sadzīves atkritumus turpmāk noglabāt SIA "Getliņi Eko" poligonā, šodien lēma valdība. Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, jo tuvākajā Bauskas novadam esošajā atkritumu poligonā - "Brakšķi" - pie pašreizējās kapacitātes nebūtu iespējams pieņemt nepieciešamo atkritumu apjomu.

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka pašvaldību administratīvajās teritorijās radītos sadzīves atkritumus apglabā tajos poligonos, kuri ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2007.-2013.gadam, Jelgavas, Dobeles, Bauskas pilsētu un rajonu pašvaldību vajadzībām tika izstrādāts un realizēts projekts "Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā".

Projekts paredzēja visu Bauskas rajonā atrodošos mazo izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju, kā arī sadzīves atkritumu izgāztuves "Grantiņi" rekonstrukciju - vecās izgāztuves rekultivāciju un jaunā atkritumu apglabāšanas poligona izbūvi. Jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Grantiņi" tika uzbūvēts blakus vecajai sadzīves atkritumu izgāztuvei "Grantiņi", kas projekta laikā tika rekultivēta.

Valsts vides dienests poligonam izsniedza darbības atļauju, tostarp ļaujot visa poligona ekspluatācijas laikā - līdz 2019.gada 31.decembrim - maksimāli apglabāt 80 000 kubikmetru jeb 96 000 tonnas atkritumu. Poligona ekspluatācijas termiņš tika pagarināts līdz šī gada 1.aprīlim, paredzot, ka līdz šim brīdim tas tiks piepildīts 100% apmērā.

Pēc šī datuma atkritumus gan joprojām būs nepieciešams apglabāt, tādēļ pastāv divi situācijas risinājumi. 

Viens no tiem paredz jauna sadzīves atkritumu poligona būvniecība. Kā skaidro VARAM, Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2014.-2020.gadam norādīts, ka nākošajā plānošanas periodā paredzēts rekultivēt atkritumu apglabāšanas šūnas poligonos "Brakšķi" un "Grantiņi". Jelgavas pilsētas un Bauskas novada pašvaldībām būs jāpieņem lēmums par jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu būvniecību un patlaban tiekot izskatīta iespēja apglabāšanas šūnas izbūvēt blakus jau esošajām atkritumu apglabāšanas šūnām - Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā "Brakšķos" un Bauskas novadā "Grantiņos".

Tomēr atbilstoši VARAM rīcībā esošajai informācijai, Bauskas novada pašvaldība līdz šim vēl nav pieņēmusi lēmumu par jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecību un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam, šajā periodā nav paredzēta jaunu atkritumu poligonu būvniecība. 

Tā rezultātā izvēlēts otrs potenciālais risinājums, kas paredz Bauskas novada sadzīves atkritumus apglabāt citā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. Ņemot vērā atkritumu pārvadājumu izmaksas, tika izvērtēti iespējamie risinājumi Bauskas novadā savākto atkritumu pārvadāšanai uz poligoniem, kuru neaizpildītais tilpums ir pietiekams attiecīgā atkritumu daudzuma apglabāšanai un kuri atrodas 200 kilometru rādiusā ap sadzīves atkritumu poligonu "Grantiņi".

Ekonomiski vispamatotākais risinājums būtu Bauskas novada sadzīves atkritumus nogādāt apglabāšanai Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonā "Brakšķi", taču SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", kura ir poligona operators, informējusi, ka saskaņā ar Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu 2013.-2020.gadam un Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam Bauskas novadā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi ir nogādājami poligonā "Grantiņi".

Tāpat uzņēmums norādījis, ka pie pašreizējās kapacitātes nevar nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību - pieņemt gada laikā nešķirotos sadzīves atkritumus 5500 - 5700 tonnu apjomā - un līdz ar to nevar pieņemt Bauskas novada atkritumus poligonā "Brakšķi".

VARAM norāda, ka otrs ekonomiski pamatotākais lēmums būtu nogādāt Bauskas novada sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā "Getliņi", tomēr saskaņā ar likumu, "Getliņi" nevar pieņemt sadzīves atkritumus no pašvaldības, kura neietilpst Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Tā kā līdz 2020.gada pirmā ceturkšņa beigām nav iespējams veikt nepieciešamos pasākumus, lai palielinātu atkritumu sagatavošanas apglabāšanai jaudas sadzīves atkritumu poligonā "Brakšķi", valdība atbalstīja VARAM sagatavoto priekšlikumu ietvert Bauskas novadu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā un izslēgt to no Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona.

Pievieno komentāru

Komentāri 10

ja jau, tad jau

ja jau neviens pārāk nebļauj, ka karantīnas laikā nevar saņemt personīgi pakalpojumus no domniekiem, tad bez atkritumiem mēs varētu Rīgas virzienā pārvietot arī domi

pirms gada, 2020.03.24 17:44

precizēsim

Un no kura domnieka tu tā gribi saņemt pakalpojumus personīgi? Runā savā vārdā un nelieto tādus vārdus kā MĒS un TAUTA.

pirms gada, 2020.03.24 19:53

mēs un tauta

mums tauta vien vajadzīga tad, lai to musinātu, ka pēc novada domes likvidēšanas vai pievienošanas pakalpojumi vairs nebūs pieejami

pirms gada, 2020.03.25 09:27

vēlreiz precizēsim

tad kāda velna pēc mēs tos domes pakalpojumus nevaram saņemt, piemēram, no Daugavpils, datori tik tālu nevelk?

pirms gada, 2020.03.25 09:32

jautājums

Un kāpēc Jātniekam jāglabā tavi atkritumi, leic savā sienas skapī.

pirms gada, 2020.03.24 19:49

jautājumam

Pats liec Jātnieku savā sienas skapī!

pirms gada, 2020.03.24 20:20

prieks

- ta razosim vel vairak atkritumu- lai jau redz Getlini , ka mes ari neesam nekadi guļavas!

pirms gada, 2020.03.24 19:17

varbūt?

Aipam un citiem pārvadātājiem vajadzētu padomāt par transporta pārkārtošanu atkritumu vešanai uz Getliņiem, transports vienmēr būs noslogots

pirms gada, 2020.03.25 09:30

Kam tas izdevīgi???

SIA "Vides serviss" informē, ka, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, saimniecisko darbību atkritumu poligonā "Grantiņi" ir uzsācis SIA "Vides serviss", pārņemot to no SIA "Zemgales Eko".

SIA "Zemgales Eko" reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA "Zemgales Eko" (ko veido sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Grantiņi" atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), pievienojot to Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "Vides serviss". Tagad rekultivācijai vajag ieguldīt simtiem tūkstošus. Ieguldīsim mēs , ne zemgale eko .

pirms gada, 2020.03.27 14:47

Vietējās ziņas