Bauskas novada budžets ir gatavs

Bauskas novada domes sēdē 25. februārī galvenais jautājums būs šī gada budžeta apstiprināšana, informē lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra Matuļenko.Sēdes darba kārtībā iekļauti 60 izskatāmie jautājumi. Deputātiem vajadzēs apstiprināt vairākus nolikumus, tostarp sporta centram «Mēmele». Izmaiņas paredzētas novada administrācijas nolikumā. Sporta centra «Mēmele» direktors Zintis Alksnis iepazīstinās deputātus ar izveidoto novada sporta lietu sabiedrisko padomi. Deputātiem jāvienojas par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumam Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Juridiskās nodaļas vadītājs Modris Mākulēns informēs par sagatavotajiem sadarbības līgumiem ar Rundāles novada un Vecumnieku novada domi, kā arī par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu domēm.  Sēdē tiks apstiprināti Bauskas novada būvvaldes, IT kompetences centra un Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu tarifi. Šajā sēdē tiks noteikts atalgojums novada pašvaldības iestāžu vadītājiem. Par tā aprēķināšanas jauno kārtību deputāti sprieda atsevišķā sanāksmē pirmdien, 22. februārī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas