Bauskas novada domes sēdē lems par izglītības jomas darbinieku atalgojumu 8

Bauskas novada domes sēdē, kas notiks šodien, 29. oktobrī, deputāti lems par jautājumiem, kas saistīti ar izglītības jomas darbinieku atalgojumu. Sēde notiks attālinātā formātā – interneta tiešsaistē.

Bauskas novada sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina informēja, ka iedzīvotājiem, kuri vēlas paust savu viedokli par domes sēdē apskatāmajiem jautājumiem, ir jāatsūta tas rakstveidā. 

Finanšu komitejas sēdē, kas notika 22. oktobrī, deputāti skatīja jautājumu par izglītības darbinieku atalgojumu. Jāatgādina, ka jau septembrī deputāti aktīvi par to diskutēja. Un arī šoreiz, tāpat kā septembrī, uz novada domes sēdi virza projektu, kuru neatbalstīja kādā no komitejām.

Bauskas novada administrācijas izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare informēja arī par Bauskas bērnu un jauniešu centra (BJC) direktores mēneša darba algas likmes noteikšanu.

Jau iepriekšējā gadā deputāts Aleksandrs Novickis pauda viedokli, ka kritēriji atalgojuma noteikšanai Bauskas BJC direktorei ir izstrādāti nepareizi, līdz ar to atalgojums ir pārāk mazs, un attiecīgi tas ietekmē arī Bauskas BJC citu vadošo darbinieku atalgojumu, kas atbilstoši noteikumiem ir piesaistīts vadītājas algai.

Konkrētā pretenzija bija saistīta ar to, kā notiek audzēkņu saskaitīšana, kurus turklāt kā interešu izglītības iestādei vēl dala ar divi, lai noteiktu atalgojumu iestādes vadībai. Individuāli BJC apmeklē 474 bērni, bet daļa audzēkņu darbojas vairākos pulciņos, līdz ar to mācību programmas nodrošina 621 audzēknim. A. Novickis un daļa deputātu uzskatīja, ka jāņem vērā kopējais fiksētais apmācāmo skaits, bet Raitis Ābelnieks un citi pauda, ka fiksē reģistrēto individuālo audzēkņu skaitu un uz to balsta atalgojuma apmēru.

«Vienu skolēnu nevar uzskatīt par diviem vai trijiem,» tā R. Ābelnieks.

Noslēgumā par lēmumprojektu nobalsoja seši deputāti, kas bija par maz, lai to pieņemtu. A. Jātnieks tomēr nolēma jautājumu virzīt uz novada domes sēdi, solot pārmaiņas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas