Bauskas novada ētikas komisijā Jātnieku nomaina Ābelnieks 17

Bauskas novada domes sēdē ar divu balsu pārsvaru par jauno ētikas komisijas locekli iecēla domes deputātu Raiti Ābelnieku, kurš nomainīs Arnoldu Jātnieku. Opozīcijas pārstāvji gan neslēpa, ka ir vīlušies par iznākumu.

A. Jātnieku no ētikas komisijas sastāva atcēla pēc opozīcijas pārstāvju iniciatīvas, kas saskatīja interešu konfliktu. «A. Jātnieks vienlaikus ir Bauskas novada domes ētikas komisijā, kas izskata iesniegumus par darbinieku un pašvaldības amatpersonu ētikas kodeksa pārkāpumiem, pieņem Bauskas novada ētikas komisijas lēmumus un ieņem domes priekšsēdētāja amatu, kura pienākumos ir lēmumu izpildes uzraudzība. Tas neatbilst Valsts pārvaldes likumā noteiktajam labas pārvaldības principam,» minēts iesniegumā.

Tomēr jaunā ētikas komisijas kandidatūra arī neapmierināja. «Mēs cīnījāmies, lai Jātnieka kungu dabūtu ārā, bet tagad ievēlēsim «sirdšķīstu» deputātu? Par ko tad Raiti Ābelnieku savulaik noņēma no amata?» sašutis bija deputāts Aleksandrs. Novickis. Viņš un deputāte Aivija Kursīte uzsvēra, ka kandidatūra neatbilst ētikas komisijas nolikumam – «komisijas locekļiem jābūt sabiedrībā cienījamiem, ar nevainojamu reputāciju, bez disciplināriem un profesionālās ētikas pārkāpumiem». «Katrā trešajā lietā ētikas komisijā savulaik tika skatīts Raitis Ābelnieks un komisija saskatīja pārkāpumus,» informēja A. Kursīte. A. Novickis uzsvēra, ka arī pēdējais ar R. Ābelnieku saistītais notikums, kad viņu Bauskas muzejā pieņēma darbā, nerīkojot konkursu amata vietai, nebija ētisks.

«Mums katram ir savi priekšstati par ētiku. Es domāju, ka Raitis ir godīgs un novadā cienījams cilvēks,» atbildēja deputāte Inita Nagņibeda. Balsojumā deviņi deputāti atbalstīja kandidatūru, septiņi neatbalstīja.

Diskusiju laikā apsprieda arī idejas par komisijas nozīmīgumu un jēgu. «Ētikas komisiju izveidoja, pateicoties tev,» A. Novickim pārmeta A. Jātnieks. «Jā, lai cīnītos pret mani,» piebilda A. Novickis.

«Ir pagājuši četri gadi. Gribētu redzēt lēmumu statistiku, kopsakarību analīzi,» sacīja A. Kursīte. Komentārs izraisīja diskusiju par komisijas lietderīgumu. «Komisija ir bezjēdzīga. PSRS laika elpa,» viedokli pauda deputāts Gatis Skurba. Viņš atzina, ka komisija jālikvidē un vietā jāizveido revīzijas komisija, jo lēmumi par ētiku ir formāli.

Vairāki deputāti uzsvēra, ka pašiem deputātiem nebūtu jādarbojas ētikas komisijā. «Jāmaina nolikums, lai nav iekļauti deputāti, kam var iznākt lemt pašiem par sevi,» pauda A. Kursīte. «Arī ētikas komisijas vadības viedoklis ir tāds, ka deputātiem nav jābūt šajā komisijā,» atzina deputāte Karīna Andreika.

Tāpat deputāti pārmeta, ka šogad ētikas komisija iesniegumus nav izskatījusi, tai skaitā arī par konkursu neesamību uz amata vietām. I. Nagņibeda atzina, ka noteikumu pārkāpumu tur nav. «Mēs runājam par ētiskajiem principiem, nevis noteikumu pārkāpumiem,» sacīja A. Kursīte. I. Nagņibeda minēja, ka diez vai publiski būtu jādiskutē par darba vietu iekšējiem konkursiem. «Tās ir darba vietas par publiskiem līdzekļiem,» uzstāja A. Kursīte.

Nekādus grozījumus ētikas komisijas nolikumā un darbībā tomēr neapsprieda un nepieņēma.

Vietējās ziņas