Bauskas novadā iespējams saņemt pašvaldības pabalstu mācību gada uzsākšanai

Bauskas novadā aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pašvaldības pabalstu 55 eiro apmērā mācību gada sākšanai, atgādina pašvaldības Sociālais dienests.

Pabalsts mācību gada sākšanai aizbildņu un daudzbērnu ģimenēs ir 55 eiro par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai.

Pabalstu mācību gada sākšanai aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm piešķir visu augustu un vēl līdz 31.oktobrim.

Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā iesniedzami līdz 31.oktobrim Bauskas novada Sociālajā dienestā – Bauskā, Rūpniecības ielā 7, kā arī pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka.

Pašvaldības Sociālajā dienestā norāda, kādi dokumenti jāiesniedz, lai pabalstu varētu saņemt:
•    iesniegums par pabalsta saņemšanu brīvā formā, kurā obligāti jānorāda iesniedzēja (vecāka vai aizbildņa) personas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija un bankas konts;
•    daudzbērnu ģimenēm, ja ģimenē ir bērns, kurš sasniedzis pilngadību un turpina izglītības apguvi, – izziņa no mācību iestādes.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas