Bauskas novadā kops upju krastus, ceļmalas un kapsētas

Lielajā talkā Bauskas novadā ļaužu rosība iecerēta visos pagastos, arī pilsētā, informē novada talkas koordinatore Andra Matuļenko.Bauskā talkotāji, kā ierasts, kops Mūsas un Mēmeles krastus. Īpaši talkotājus gaida Dambja un Upes ielas posmos. Brunavas pagastā jāsatīra Budbergas parks, arī Ceraukstītes krasts Grenctālē. Ceraukstes pagastā iecerēts strādāt visās lielākajās apdzīvotajās vietās, arī «Lejenieku» muzeja apkaimē. Codes pagastā plānots sapost baznīcas teritoriju, brīvdabas kultūras pasākumu norišu vietu. Dāviņos jākopj ceļa malas, Ķešu kapsēta. Daudz objektu iecerēts sakopt Gailīšu pagastā. Paredzēts, ka talcinieki rosīsies divpadsmit pagasta vietās, tostarp pie daudzdzīvokļu mājām, Podiņu kapos, Pāces parkā. Īslīces pagastā talciniekus gaidīs autoceļa Bauska-Ādžūni-Lietuvas robeža sakopšanai. Plānots, ka jaunieši strādās Pastališķu ciemā. Mežotnes pagastā talkos visās lielākajās apdzīvotajās vietās. Līdzīga rosība iecerēta Vecsaules pagastā. A. Matuļenko piebilst, ka talkas norisi Bauskas novadā atspoguļos Latvijas Televīzija. Talciniekiem, kuri iecerējuši strādāt citos, ne pašvaldības noteiktajos objektos un kuriem būs nepieciešams aizvest savāktos atkritumus, par saviem plāniem ir jāinformē vietējā atbildīgā persona. Pilnīga informācija par atbildīgajiem atrodama oficiālajā Lielās talkas mājaslapā talkas.lv .

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas