Bauskas novadā lems par skolu remontu un mēbeļu iegādi

Izglītības, sporta un kultūras lietu komitejas sēdē 9. novembrī deputātiem jāizskata vairāk kā desmit dažādi lēmumprojekti, informē Bauskas novada administrācijas lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra Matuļenko. Vairāki lēmumi paredz veikt labojumus izglītības iestāžu darba reglamentējošajos dokumentos. Plašākas diskusijas varētu izvērsties par jaunajiem noteikumiem, kuri paredz izglītojamo atbalstam paredzētā finansējuma piešķiršanas kārtību.  Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe deputātiem izskaidros kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķirs finansējumu skolēnu atbalstam dalībai valsts un starptautiskos izglītības, interešu izglītības, jaunatnes politikas, jaunrades un kultūrizglītības pasākumos. Noteikumi paredz vairākus nosacījumus, tostarp to, ka finansiālu atbalstu izglītojamais var saņemt ne biežāk kā vienu reizi gadā. Maksimālais finansiālais atbalsts nevarētu pārsniegt 300 latus. Dažāds atbalsta apmērs paredzēts novada skolēniem, kuri mācās novada skolās, un tiem, kuri izglītojas citos novados. Sagatavots arī lēmuma projekts, kurš paredz atteikumu slēgt līgumu ar privāto vidusskolu „Ādažu Brīvā Valdorfa skola" par dalību izglītības iestādes līdzfinansēšanā.Deputāti aicināti izskatīt Mežotnes pagasta pārvaldes, kā arī Mežotnes pamatskolas rosinājumu par pirmsskolas grupas „Rūķītis" pārcelšanu uz vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola" telpām.  Pie jaunām telpām cer tikt arī Bauskas Bērnu un jauniešu centra kolektīvi. Ir iecerēts bijušās Kristīgās pamatskolas ēkā ierādīt telpas vokālajai studijai „Miljons" un deju kopai „Mēmelīte". Kolektīvi šeit varētu pulcēties mēģinājumiem. Pirms tam gan jārod līdzekļi telpu remontam.No šī gada budžeta ir iecerēts izlietot vairākus tūkstošus latu mēbeļu iegādei Bauskas Valsts ģimnāzijā, Bauskas sākumskolā un Mežotnes pamatskolā. Prāvu summu remontdarbiem plānots atvēlēt nākošā gada budžetā. Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta seguma nomaiņai, ventilācijas sistēmas renovācijai, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, apkures sadales cauruļu nomaiņu jumta stāvā plānots izlietot teju 180 tūkstošus latu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas