Bauskas novadā notiks konference par Zemgales plānošanas reģiona attīstību

Trešdien, 19.decembrī, plkst.10.30 Bauskas novada viesu namā "Bērzkalni" notiks Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) rīkotā konference un diskusija par Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu teritorijas attīstībā.ZPR pārstāvis Juris Kālis aģentūru LETA informēja, ka pasākumā aicināti piedalīties Zemgales pašvaldību vadītāji un speciālisti, kā arī pārējo plānošanas reģionu administrācijas un ES struktūrfondu reģionālo informācijas centru vadītāji. Konferencē plāno piedalīties arī par ES fondu ieviešanu atbildīgo valsts institūciju un ieinteresēto mediju pārstāvji. Minētā konference ar diskusiju notiks laikā, kad reģionā beidzas Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā projekta "Zemgales plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē" ieviešana, skaidroja Kālis. Šā projekta gaitā ārpakalpojuma sniedzēja - SIA "DEA Baltika" - speciālisti reģionā ir veikuši ES fondu ieguldījuma izvērtējumu aizvadītajā plānošanas periodā un mēģinājuši noteikt izmantotā finansējuma ietekmi uz tautsaimniecības attīstību Zemgalē, kā arī tā apjoma un sadalījuma atbilstību reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību izvirzītajām teritorijas attīstības prioritātēm. Ar izvērtējuma rezultātiem un rekomendācijām ES fondu apguves turpmākā pilnveidošanā paredzēts iepazīstināt konferences dalībniekus, kuri, iesaistoties vairākās darba grupās, arī paši varēs paust savu atzinumu par sasniegto pašvaldību veiktspējas paaugstināšanā un uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī pašvaldību infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanā. Savukārt, lai varētu spriest par reģiona līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumu nākamajā programmēšanas periodā, diskusijas dalībniekus iepazīstinās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja redzējumu par reģionālo politiku jaunā Nacionālās attīstības plāna kontekstā. Diskusijās izskanējušos atzinumus un priekšlikumus darba grupās apkopos un ietvers konferences rezolūcijā, ko plānots iesniegt gan ZPR Attīstības padomei, gan vairākām atbildīgajām ministrijām, informēja Kālis. Konferences noslēgumā izskanēs vairāku ZPR administrācijas un arī pašvaldību ieviesto projektu veiksmes stāsti, kā arī sabiedrības paustā novērtējuma apkopojums par to ietekmi uz reģiona attīstību kopumā un uz atsevišķām dzīves kvalitāti veicinošām jomām Zemgalē. Dalībniekus pieteikties konferencei aicina iepriekš, līdz 10.decembrim.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē