Bauskas novada pašvaldība apbalvo kultūras darbiniekus

Bauskas novada pašvaldība piešķīrusi apbalvojumus vairākiem novada kultūras darbiniekiem. Domes sēdē 26. februārī deputāti balsoja par augstākā pašvaldības apbalvojuma – goda raksta – piešķiršanu.

Pašvaldības apbalvojums piešķirts kantrimūzikas grupas «Dakota» vadītājam mūziķim Edvīnam Zariņam. Ar goda rakstu E. Zariņš apbalvots par ilggadēju, radošu muzikālo darbību, popularizējot Bauskas un novada vārdu Latvijā un pasaulē.

«Bauskas Dzīvei» mūziķis, uzzinot par pašvaldības piešķirto apbalvojumu, pauda gandarījumu. Ilgajos daiļrades gados E. Zariņš un viņa kolektīvs sumināti dažādos festivālos, taču oficiālās varas apbalvojums šis viņam ir pirmais. «Nekad neesmu kautrējies stāstīt, ka esmu baušķenieks, ar savu daiļradi esmu popularizējis Bauskas vārdu,» atzina E. Zariņš.

Pašvaldības apbalvojums «Atzinības raksts» piešķirts divām novada amatierkopām un to vadītājām. Par ilggadēju un radošu ieguldījumu dejas mākslas attīstībā Bauskas novadā apbalvota Ligita Irbīte. Savukārt viņas vadītajam deju kolektīvam «Mēmele» piešķirta 300 eiro balva.

Par ilggadēju, radošu darbību tautas kora mākslas attīstībā Bauskas novadā atzinības raksts» piešķirts kordiriģentei Ingrīdai Zemļinskai. Vecsaules pagasta sieviešu korim «Skalve» jubilejā pašvaldība dāvā 300 eiro balvu. Pateicības raksts piešķirts kormeistarei Antrai Balgalvei.

Īstenots vērienīgs Bauskas 2. vidusskolas sporta zāles remonts. Par iniciatīvu un personisko ieguldījumu sporta jomas attīstībā 2. vidusskolas skolotājs Aleksejs Grigorjevs apbalvots ar pateicības rakstu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas