Bauskas novada skolām nepieciešama nauda mēbeļu iegādei

Bauskas novada izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē iekļauti vairāki lēmumu projekti par papildu finansējuma piešķiršanu novada izglītības iestādēm, portālu informē Bauskas novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Podniece.

Komitejas 11. septembra sēdē deputātiem jāizskata 15 dažādi lēmumu projekti. Finansējumu lūdz Bauskas sākumskola, Bauskas mūzikas skola, Bauskas Valsts ģimnāzija, arī pilsētas bērnudārzi «Pasaulīte» un «Zīlīte».

«Zīlītei» nepieciešama nauda sporta trenera, kurš vada nodarbības baseinā, atalgojumam. Pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaulīte» nepieciešami 1800 latu mēbeļu iegādei. Līdzīgu summu – 1900 latu – mēbeļu pirkšanai lūdz Bauskas sākumskola. Bauskas Valsts ģimnāzija krēslu iegādei skolas aktu zālē lūdz 6000 latus. Savukārt 460 latu mēbeļu pirkšanai nepieciešami Bauskas mūzikas skolā.

Komitejas sēdē deputāti spriedīs par 790 latu atvēlēšanu tautas fotostudijai «Bauska» fototehnikas iegādei. Deputātiem nāksies izvērtēt biedrības «Baltijas skaņa» lūgumu Bauskas pašvaldību iesaistīties grupas «Klaidonis» desmit gadu un mūziķa Māra Slokas 50 gadu jubilejas koncerta ierakstīšanā Bauskā. Lai Latvijas Televīzija Bauskā varētu šo koncertu ierakstīt, nepieciešami 3000 latu.

Deputātu izvērtēšanai komitejas sēdē nodots sporta centra «Mēmele» direktora Zinta Alkšņa sagatavotais nolikums «Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos». Komitejas sēdē deputātu vērtējumam nodoti vēl citi iesniegumi, sagatavoti atbilstīgi lēmumu projekti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas