Bauskas novada skolās rīko semināru par atkarību ietekmi

Pirmdienas, 18. februāra, rītā Bauskas pilsētas pamatskolas zālē pulcējās 7. – 9. klašu audzēkņi, lai piedalītos seminārā «Atkarība. Vai tas skar mani?». Šoreiz tika akcentēta alkohola un smēķēšanas kaitīgā ietekme.

Pasākumu Bauskas novada domes veselības veicināšanas programmā organizēja Bauskas «Biedrība «Impulss»», valdes priekšsēdētāja Tatjana Kalniņa, sadarbībā ar biedrību «Dialogs», ko pārstāvēja sociālo un HIV profilakses programmu vadītāja, lektore Agita Sēja. Šāds seminārs-saruna pirmdien notika arī Ceraukstes pagasta Griķu pamatskolā, kur piedalījās ap 60 bērnu.

Agita Sēja uzsvēra alkohola un smēķēšanas kaitīgo ietekmi ne tikai uz organismu fiziski, bet arī neizbēgamajām personības izmaiņām, kas skar emocionālo sfēru un vērtību sistēmu cilvēkā kopumā. Minētās problēmas attiecas  ne vien uz skolu jauniešiem,  bet uz visplašāko sabiedrību, tāpēc svarīgi izprast un kritiski vērtēt apkārt notiekošo.


Lektore Agita Sēja «Bauskas Dzīvei» atklāja, ka vecuma grupa, ar kuru jāsāk izglītojošais darbs, kļūst arvien jaunāka... Šāda saruna vajadzīga jau ar 11 – 12 gadu veciem skolēniem. Svarīgi, lai informatīvais darbs nebūtu tikai kampaņa, bet regulāri iekļautos skolu audzināšanas stundu programmās. Nozīmīgs ir sabiedrības morālais klimats, ko varam mainīt nevis ar nosodījumu, bet ar izglītošanu un izpratni.

Bauskas pilsētas pamatskolas direktora vietniece Iveta Semjonova atzīst, ka tas ir komandas darbs. Gan skolu psihologi, gan sociālie pedagogi un ārsti dara vienu darbu. Lai gan pamatvērtības iedod ģimene, un tur bieži vien daudz arī negatīvā, skolai jācenšas veidot  bērnos un jauniešos apziņu, ka ir arī cits ceļš: būt līdzatbildīgam un brīvam no kaitīgajiem, postošajiem ieradumiem.

Savukārt Griķu pamatskolas sociālā pedagoģe Inese Kalniņa uzsvēra, ka šī pasākuma mērķis bija maksimāli fokusēties uz bērniem. Informācijas ir daudz, bet skolēni bieži kļūdās, jo seko nepareizai informācijai tikai ziņkārības mudināti, sak’ – pamēģināsim! Pozitīvu rezultātu audzināšanā nevar sasniegt, kaut ko tikai aizliedzot. Svarīgs ir visas sabiedrības pozitīvais piemērs tuvākajā apkārtnē. Mainīt valdošos uzskatus sabiedrībā ir daudz sarežģītāk.

Bauskas novada attīstības un plānošanas nodaļas veselības veicināšanas koordinatore Marta Augucēviča pastāstīja, ka šie semināri ir plašākas atkarību profilakses programmas sastāvdaļa. Tuvākajos mēnešos skolās paredzētas vēl septiņas tikšanās. Deviņi semināri būs veltīti garīgajai jomai – ētisko normu pārkāpumiem, emocionālajai vardarbībai u. c. Īpaši uzrunāsim vidusskolēnus par to, kā sevi motivēt attīstībai un jaunu mērķu sasniegšanai.

Vietējās ziņas