Bauskas novadā vēlas aktivizēt sadarbību ar uzņēmējiem

Veiktas pārmaiņas Bauskas novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē (UKP). Tās jauno sastāvu deputāti apstiprināja 25. jūnijā Bauskas novada domes ārkārtas sēdē. No tās locekļa amata pienākumiem atbrīvoti bijušie deputāti Gintauts Tarvids un Inese Dombrovska. Lūgumu atbrīvot sevi no darba šajā padomē izteica pašreizējais deputāts Jānis Feldmanis. Līdz šim UKP darbojās ne visai aktīvi. Tās loceklis deputāts J. Feldmanis norādīja, ka grūts bijis padomes veidošanas posms, nācies nomainīt tās vadību. Deputāte Aija Spriņķe apliecināja, ka pirms vēlēšanām, tiekoties ar uzņēmēju kluba «Bauska `97» pārstāvjiem, nācies uzklausīt pārmetumus par nepietiekamo pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai.Deputāts U. Kolužs uzskata, ka problēma bijusi informatīvajā apmaiņā. Uzņēmēji nereti par pašvaldības iecerēm dažādu projektu īstenošanā uzzinājuši novēloti. «Savulaik padomi dibināja, lai saņemtu no tās priekšlikumus, kā pašvaldībai labāk rīkoties. Tagad jāatzīst - UKP līdz šim nav strādājusi efektīvi,» tā U. Kolužs. J. Feldmanis piebilda, ka visgrūtāk sadarbība veidojusies ar zemnieku pārstāvjiem. Tādēļ deputāti pauda cerību, ka līdz ar zemnieka Arnolda Jātnieka ievēlēšanu padomē šī nozare būs pārstāvēta pilnvērtīgāk. Vēl padomē ievēlēts deputāts un uzņēmējs Mārtiņš Ruža. UKP ievēlēta arī novada administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone. Viņa atzina, ka, piemēram, Aizkraukles novadā investīciju projekti vispirms tiek izvērtēti līdzīgā padomē, tad tie nonāk tālāk domē. Tādējādi viņas darbošanās šajā padomē varētu veicināt informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un pašvaldību.  Bauskas novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi vada uzņēmējs Aivars Svarenieks. Tajā darbojas uzņēmēji Rolands Vinogradovs un Indulis Pētersons. Zemnieku intereses padomē pārstāv Raimonda Ribikauska, Rudīte Jaunzeme un Edgars Krišjānis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas