Bauskas novadam pieejams ES fondu finansējums izaugsmes sekmēšanai

Šodien uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM) aicinātas tās novadu pašvaldības, kurām būs iespēja piesaistīt finansējumu jaunajā Eiropas Savienības (ES) fondu aktivitātē «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai». 18 pašvaldību vidū ir arī Bauskas novads, informēja RAPLM Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere.Kā akcentē RAPLM valsts sekretāre Laimdota Straujuma, investīcijas reģionos šobrīd ir īpaši svarīgas un papildu ES fondu finansējums infrastruktūras attīstībai sekmēs ekonomisko aktivitāti, saglabājot darba vietas un veicinot ieņēmumus pašvaldību budžetos. Ieguvēji būs gan iedzīvotāji, kuriem būs pieejami kvalitatīvāki pakalpojumi, gan reģionos strādājošie uzņēmēji. Aktivitātē plānots veicināt novadu attīstību saskaņā ar novadu attīstības programmām, sniedzot atbalstu novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai ar apkārtējām teritorijām, radot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, nodrošinot darba vietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Kopumā aktivitātē «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai» pieejamais finansējums ir 9 484 399 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8 061 739 lati un nacionālais finansējums - 1 422 660 lati. Plānots, ka jaunajā ES fondu aktivitātē «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai» finansējuma saņēmēji būs lielāko novadu pašvaldības: Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes, Ventspils, Grobiņas un Aizputes novads. RAPLM jau iepriekš paudusi, ka, lai atbalstītu administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidotos novadus, būtiski ir novirzīt atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības sekmēšanai. Kā priekšnosacījums ES fondu apguvei jaunajā aktivitātē pašvaldībām tiek izvirzīta prasība izstrādāt kvalitatīvu attīstības programmu, izvērtējot dažādu nozaru vajadzību koordinēšanu, atspoguļojot plānoto investīciju savstarpējo papildinātību un ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Līdzīgi kā aktivitātē «Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai», kur 209 miljoni latu ir pieejami 16 pašvaldībām, arī jaunajā aktivitātē tiek plānots, ka pašvaldības pašas, balstoties uz izstrādātām un ar vietējiem iedzīvotājiem apspriestām attīstības programmām, noteiks tās prioritātes, kurām novirzīt ES fondu atbalstu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas