Bauskas novads, iespējams, zaudēs miljonu 4

Pēc pašlaik spēkā esošās likumdošanas, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Codes un Vecsaules pašvaldība neiegūs apvienošanās novadā dotāciju - katra 200 000 latu.Skaidro Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere: «Administratīvi teritoriālās reformas likumā noteikts, ka dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai piešķir tikai tām pašvaldībām, kuras līdz 2009. gada 31. janvārim pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidojušas novadu, kā arī tām pašvaldībām, kuras 2007. gadā pieņēmušas lēmumu par novada izveidi. Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr. 191 «Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai» paredz, ka pašvaldībai, pieprasot dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ir jāiesniedz pašvaldības domes (padomes) lēmums par novada izveidi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumos Nr. 596 «Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu» paredzēto novadu teritoriju».Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Codes un Vecsaules pašvaldība iebilst pret Ministru kabineta pērn 4. septembrī apstiprināto un 11. decembrī precizēto administratīvi teritoriālās iedalījuma kartes projektu. Valdība Bauskas novadā iekļāva deviņas pašvaldības - Bauskas pilsētu, Cerauksti, Brunavu, Gailīšus, Īslīci, Mežotni, Codi, Vecsauli un Dāviņus. Nepakļāvīgās vietvaras šīgada 6. jūnijā iesniedza prasības pieteikumu Satversmes tiesā, apstiprina iestādes kancelejas vadītāja Gunta Barkāne.  Pēc mēneša, proti, 6. jūlijā, būs zināms, vai Satversmes tiesas kolēģija ierosinās vai atteiks ierosināt lietu. Ja Satversmes tiesa nelems par labu pašvaldību gribai veidot savus novadus, Bauskas novads infrastruktūras attīstībai būs zaudējis vienu miljonu latu. Ja protestējošās vietvaras arī pēc Satversmes tiesas nelabvēlīga lēmuma nemainīs nostāju, Bauskas novadā tās iekļaus administratīvā kārtā. Gailīšu pagasta padomes priekšsēdētājs Valdis Veips teic: «Godīgi sakot, grūti spriest, kāds būs Satversmes tiesas lēmums. Ļoti ceram, ka tā respektēs mūsu iesniegumu un mēs varētu uzvarēt. Esam pietiekami spēcīgi, lai varētu pastāvēt, esam donori pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.» Pašlaik vēl neesot garantiju, ka pašvaldības saņems apvienošanās novadā dotāciju, jo lielai daļai ir apturēta naudas izmaksa. Gailīšu pagasta padome, izvēloties starp 200 000 latu un neatkarību, izšķīrās par pēdējo. «Protams, par šo naudu arī var daudz ko izdarīt. Taču šis burkāns priekš mums ir pārāk mazs. Sporta zāles piebūves celtniecībai vien mēs iztērējām trīs reizes lielāku summu. Neesmu pret reformu, iespējams, pēc vairākiem gadiem nolemtu pievienoties Bauskas novadam. Taču piespiedu kārtā to darīt mums nebūtu prāta darbs. Protams, reģiona kopējai attīstībai miljons latu ir liels zaudējums,» atzīst vadītājs. Tās pašvaldības, kuras piekrīt iekļauties Bauskas novadā, izveidojušas pieteikumu sarakstu valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai. Bauskas pilsētas Domes priekšsēdētāja Ārija Gaile uzsver, ka apvienošanās novadā mērķdotāciju - 200 000 latu - pašvaldības var tērēt tikai infrastruktūras attīstībai. Pilsētas Dome finansējumu ieguldīs daudzfunkcionālā izglītības centra Dārza ielā 9 Bauskā rekonstrukcijai.Brunavas pagasta padome naudu novirzīs sabiedriski sociālā centra «Ērgļi» ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un rekonstrukcijai. Skaidro pašvaldības izpilddirektors Andrejs Lazda: «Vēlamies izveidot jaunu katlumāju un mainīt sociālā centra apkures sistēmu un elektroinstalāciju. Ja atliks nauda, veiksim mājas siltināšanas darbus.» Ceraukstes vietējā vara mērķdotāciju izmantos vairākiem mērķiem. Stāsta pašvaldības vadītājs Jānis Feldmanis: «100 000 latu novirzām Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu klašu celtniecībai. Otru finanšu pusi - tautas namam, kurā atrodas arī pagasta padomes telpas, remontēsim jumta konstrukciju un uzklāsim jaunu segumu. Pašlaik tas ir caurs un tek. Turklāt minētai ēkai mainīsim apkuri no malkas katliem uz siltumsūkni. Pērn šo apkures veidu ierīkojām bērnudārzā. Esam ļoti apmierināti, siltumsūknis ir lētāks, pat sadārdzinoties elektrībai. Tā izmaksā mazāk nekā kurinātāju algas, malkas gādāšana un uzglabāšana.»Dāviņu pagasta padome 100 000 latu tērēs Dāviņu ciema ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai, bet atlikušo pusi - kultūras centram «Dāvis». «Pašlaik kultūras centrā izremontētas tikai trīs telpas, gribam turpināt šo darbu. Turklāt iecerēts siltināt ēkas sienas no ārpuses un bēniņus. Jumta koka konstrukcija jāapstrādā ar īpašu līdzekli ugunsdrošībai,» stāsta vietējās pašvaldības priekšsēdētāja Līvija Šarķe.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Vecsauliete

Nu ja, Vecsaules pagasts jau ļoti "turīgs un attīstīts" pagasts, ka varēs neapvienoties un veidot pats savu novadu, līdz ar to palaidis vējā 200 000 Ls infrastruktūras attīstīšanai.

pirms 12 gadiem, 2008.06.19 11:30

jap jap

un bārbelieši- tie jau ar vismaz pagaidām savu daļu neredzēs.

pirms 12 gadiem, 2008.06.18 20:26

Vietējās ziņas