Bauskas novads šī gada budžetu plāno ar atlikumu 11

Bauskas novada pašvaldība sagatavojusi šā gada budžetu, kuru plāno ar 84 292 eiro atlikumu un par 4,1% lielāku nekā pērn. Algu pieaugums plānots domes vadībai un minimālās algas saņēmējiem.

Bauskas novada pašvaldības Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja Ilona Spurķe informēja, ka, salīdzinot ar 2014.gada sākotnējo budžetu, ieņēmumu daļā plānots pieaugums par 4,1%, bet kopējie izdevumi savukārt samazinājušies par 14,1%.

Izdevumu samazinājums izskaidrojams ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanas pabeigšanu, bet jaunā plānošanas perioda projekti vēl nav apstiprināti.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 22 850 663 eiro, bet izdevumi - 22 766 371 eiro. Budžetā plānots ieņēmumu pārsniegums 84 292 eiro apmērā. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā ir 3 549 558 eiro, bet līdzekļu atlikums gada beigās plānots 2 064 435 eiro. Aizņēmumus paredzēts ņemt 1 047 167 eiro apmērā, bet aizņēmumu atmaksai plānoti 2 616 582 eiro.

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta prioritātes plānotas - izglītības iestāžu ēku uzturēšana un atjaunošana, daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība, ēku rekonstrukcija un aprīkošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, ielu, ceļu un citu inženierbūvju uzturēšana un uzlabošana, drošība Bauskas novada administratīvajā teritorijā, skaidroja Spurķe.

Šā gada budžetā algu pieaugums plānots domes vadībai un minimālās algas saņēmējiem.

Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja informēja, ka, ievērojot to, ka priekšsēdētājam mēnešalga piesaistīta valstī strādājošo vidējai darba samaksai, savukārt priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, deputātiem mēnešalga ir piesaistīta priekšsēdētāja mēnešalgai, šo amatpersonu mēnešalga 2015.gadā augusi par apjomu no 4,3% līdz 4,7%.

Konkrēti domes priekšsēdētāja mēnešalga šogad aug no 2366 eiro uz 2476 eiro, priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga - no 2011 uz 2105 eiro, pašvaldības izpilddirektora mēnešalga - no 2011 uz 2105 eiro, pašvaldības izpilddirektora vietnieka mēnešalga - no 1656 uz 1733 eiro, bet deputātu atlīdzība par vienu stundu aug no 14,29 eiro uz 14,90 eiro.

Mēnešalgas pieaugums ir tām darbinieku kategorijām, kas saņem minimālo algu, jo valstī noteiktā minimālā alga ir pieaugusi no 320 līdz 360 eiro.

Lai nodrošinātu darbiniekiem līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu, ir veikta amatu klasificēšanas rezultātu izlīdzināšana. Pārējiem darbiniekiem mēnešalgas apmērs nav mainīts, skaidroja Spurķe.

Kopumā atlīdzības pieaugums pašvaldības budžetā, salīdzinot ar 2014.gadā plānoto, pārsniedz 560 000 eiro.

Visiem no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā pārsniedz 237 000 eiro, informēja Spurķe.

Finanšu nodaļas vadītāja informēja, ka, salīdzinot ar 2014.gada plānoto, pieaugums sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārejai sociālajai palīdzībai būs par 16,5%. Tas izskaidrojams ar jaunu pabalstu veidu - pabalstu aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieviešanu. Paplašināta vienreizējā mācību pabalsta saņemšanas mērķgrupa, to varēs saņemt arī internātskolu audzēkņi.

Vislielākais izdevumu apjoms pašvaldības budžetā tiek plānots izglītības iestāžu uzturēšanai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms veido 45,9 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Bauskas novada pašvaldība no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās, sporta un interešu izglītības iestādēs, bērnu mūzikas un mākslas skolās nodrošina atalgojumu lielāku par normatīvajos aktos noteikto minimālo likmi, kas tiek finansēta no valsts budžeta (valsts finansējums tam ir 405-420 eiro apmērā, pašvaldības - no 410 līdz 490 eiro apmērā). Kopējie izdevumi šim mērķim pārsniedz 72 000 eiro, informēja Spurķe.

Pirmsskolas (bērniem līdz četriem gadiem) pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti virs 590 000 eiro, nodrošinot algas likmi no 415 līdz 490 eiro.

Pašvaldība turpinās nodrošināt brīvpusdienas 4.-9.klašu skolēniem, paredzot šim mērķim vairāk nekā 370 000 eiro. Mācību līdzekļu iegādei un bibliotēku krājumu papildināšanai tiek paredzēti virs 135 000 eiro, skolēniem mācību ekskursiju ieejas biļetēm - virs 14 000 eiro, skaidroja finanšu nodaļas vadītāja.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" gaitā skolēniem vasarā būšot iespēja strādāt pašvaldības nodrošinātajās darba vietās.

Investīciju projektu īstenošana galvenokārt iespējama ES fondu gaitā vai no aizņēmumu līdzekļiem, skaidroja finanšu nodaļas vadītāja.

2015.gadā paredzēts īstenot ES fondu projektus par aptuveni 575 000 eiro, tajā skaitā 385 000 eiro ir paredzēti ūdenssaimniecības projektiem trīs novada pagastos - Ceraukstē, Mežotnē un Vecsaulē. Šogad pārsvarā paredzēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanas pabeigšana.

Starp pārējiem investīciju projektiem ir Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošana, Bauskas Rātsnama aprīkošana, kā arī Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšana.

Tāpat šogad paredzēta pērn sākto izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbu un materiāli tehniskās bāzes modernizācijas pabeigšana, saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīkla rekonstrukcija apdzīvotā vietā "Liellauki" Ceraukstes pagastā.

Plānota arī dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve apdzīvotā vietā "Tunkūni" Brunavas pagastā, saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve apdzīvotā vietā "Zvaigznes" Vecsaules pagastā.

Pašvaldības investīcijām plānots arī pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, pašvaldības teritoriālā informācijas tīkla modernizācija, bet Bauskas pilī paredzēta viesu nama sešu telpu, recepcijas un kafejnīcas iekārtošana, lai uzlabotu tūristu apkalpošanas kvalitāti, nodrošinātu ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumus.

Šā gada budžetu plānots apstiprināt domes sēdē ceturtdien, 26.februārī.

Pievieno komentāru

Komentāri 11

lūsis,bet ne Lūsis

Bildē NA Bauskas nodaļa žāvē atmazgāto melno kasi ?

pirms 5 gadiem, 2015.02.26 16:57

?

Algu pieaugums plānots domes vadībai - par kādiem nopelniem?

pirms 5 gadiem, 2015.02.26 17:01

!

par nothing doing...

pirms 5 gadiem, 2015.02.26 18:28

boļševiks

Kungiem kungu tiesa, bet tautai kungu cepešu smarža un naudas skaņa. Viss godīgi.

pirms 5 gadiem, 2015.02.26 20:38

vienkārši viņiem pienākas un viss

nopelnus nevajag, jo likumi tādi- palielinot algu vadībai, automātiski palielinās vidējā un sakarā ar likumu atkal jāpalielina alga vadībai, lai to piesaistītu vidējai, un tā līdz bezgalībai

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 10:10

baseins bibliotēka

Un kur tad pazudis baseins un jaunā bibliotēka?

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 07:34

nezināji

basenu tagad sauc par daudzfunkcionālo sporta un atpūtas centru, jo kā izskatās, tā galvenā funkcija pagaidām ir lemjošo personīgo maciņu piepildīšana, jo arī par lemšanu un daudzajiem projektiem šis tas atkrīt.

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 10:19

godam nopelnīts

Šā gada budžetā algu pieaugums plānots domes vadībai..... ābelniekam, feldmanim, kalinkam un ruhockai PAR zaudētajiem tūkstošiem projektu realizācijā, administratīvā aparāta uzpūšanu un vadības visatļautību!!!

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 10:02

arī godam rezervēts,

lai līdz gada beigām uz budžeta pārpalikuma rēķina varētu piesaistīt jaunus kadrus novada pārvaldē, kā jau katru gadu līdz šim tas ierasts

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 10:13

aplaudēsim?

ir jau labi, attīstām novada ifrastruktūru, bērnu vārdā plānojam atpūtas kompleksus,sporta halles, bet, vai viņiem pēc skolu beigšanas šeit būs darbs, vai gatavojam kārtējo pienesumu darbaspēka ziņā uz ārzemēm, jo budžetā ne zilbes par tehnoloģisko parku, ne arī kādu investīciju piesaisti ražošanas attīstībai. Bet tas jau laikam novada lemjošajiem mazsvarīgi, jo algu paaugstinājumu pieškir arī par guļamrajona izveidošanu.

pirms 5 gadiem, 2015.02.27 13:35

klusēsim

Jā, par ražošanu stingri vajadzētu , bet diemžēl deputātiņi skolu direktoriņi ar šauru zināšanu loku maz var palīdzēt. Bet kur ņemt šos gudros, tie nez kāpēc nebalotējās....

pirms 5 gadiem, 2015.03.02 18:46

Vietējās ziņas