Bauskas rajona lauku partnerība aktivitātes izvērsīs četros virzienos

Biedrības «Bauskas rajona lauku partnerība» gada pārskata sapulcē līdztekus paveiktā analīzei tika spriests par turpmākajiem darbības virzieniem. Pašlaik izkristalizējušies četri galvenie. Kopsapulcē nolemts šogad izsludināt četras rīcības programmas: «Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem», «Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana», «Kultūras un vides aizsardzības aktivitāšu ieviešana», «Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un esošo objektu uzlabošana». Tā pēc sapulces «Bauskas Dzīvei» pavēstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Jolanta Lauva.  Sanāksmē tika izvērtēti iepriekš paveiktie darbi. No lielā veikumu klāsta var minēt pasākuma «Netradicionālās Latvijas kopienu spēles 2009» organizēšanu, vairāku apmācību semināra rīkošanu par projektu izstrādi. Attīstīta starptautiskā sadarbība, noslēdzot līgumu ar Lietuvas partneriem no Birštonas reģiona. Izveidota biedrības interneta mājaslapa, kas ļaus operatīvāk uzzināt par iecerēm, iespējamajiem projektu konkursiem. Uzņēmējs Indulis Pētersons «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka, darbojoties biedrībā, paveikti vairāki interesanti darbi. «Uzņēmēju klubs «Bauska' 97», īstenojot biedrības atbalstītu projektu, veicis plašu izskaidrojošo darbu bijušā Bauskas rajona skolās. Tādējādi vidusskolēnos rosināta interese par vietējo uzņēmējdarbību. Tagad dažādās biedrības aktivitātēs iesaistījušās 35 nevalstiskās organizācijas, deviņi uzņēmēji, visas bijušās Bauskas rajona pašvaldības. Pagājušajā gadā dažādu projektu konkursiem piešķirti 165,6 tūkstoši latu. Tika iesniegti 37 projekti. Šogad projektu konkursam atvēlēts 178 tūkstošu latu liels finansējums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas