Bērstelē ballējas seniori 3

Rundāles novada senioru balle piektdien, 26. jūlijā, notika Viesturu pagasta Bērsteles kultūras namā. To 150 iedzīvotājiem sarūpēja novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, Viesturu kultūras centra vadītāja Guna Grants un Bērsteles kultūras nama vadītāja Svetlana Poča ar palīgiem.

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, atklājot sarīkojumu, teica: «Tā ir maza novada priekšrocība, ka vienlaikus kopā var sanākt liels pulks cilvēku un justies pazīstami. Lai kāda būtu novada nākotne, senioru ieguldītais darbs un radītās vērtības paliek mums un nākamajām paaudzēm.» A. Okmanis novēlēja visiem jauku un patīkamām atmiņām bagātu vakaru.

Senioru sarīkojumi notiek jau devīto gadu. Tiklīdz izveidots Rundāles novads, radusies ideja rīkot visa novada pensionētajiem ļaudīm vienu tikšanos un atteikties no līdzīgiem maziem sarīkojumiem katrā pagastā atsevišķi. Kā apliecināja novada sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele, tas izrādījies lietderīgi. Izzudusi atsevišķu pagastu dzīves noslēgtība, satikušies ļaudis, kas nebija redzējušies kopš darba gaitu beigšanas. Bija jaunas iepazīšanās un sarunas, kas aktīvākos rosināja iesaistīties dažādās amatierkopās. Balle vasaras vidū notika zem klajas debess. Sarīkojuma vieta ik gadu tiek mainīta, lai ikvienam senioram pa reizei būtu pēc iespējas tuvāk. Uz Bērsteli attālāk dzīvojošos atveda autobuss, bet tuvāk mītošie ieradās krietni agrāk un izmantoja iespēju parunāties ar kaimiņiem un bijušajiem kolēģiem.

Ilga un Stasis Belecki ir svitenieki. Ilgai darba mūžs aizvadīts pagastā, dzīvojot un kopjot savas mājas «Silasudmalas». Pāris jūnijā svinējis 50 gadu kāzu jubileju. Ilga gan teic, ka nekāda lielā balle nav rīkota. Dzīve bijusi skopa, agri gājis bojā dēls. Mierinājums rasts, strādājot kopsaimniecībā un pašas sētā. Bet uz senioru pasākumiem kopā ar vīru pošas labprāt, jo tā ir patīkama pārmaiņa. Inta Zelmene, Pilsrundāles vidusskolas bijusī matemātikas skolotāja, ir amatierkopas «Šurpu turpu» dalībniece. Šogad beigusi darba gaitas un mainīs dzīvesvietu. Viņa atzīst, ka svarīga ir kopābūšana. Rundāles novadā ir vairākas pensionāru biedrības: «Vakarvējš» Viesturos, «Dzīvotprieks» Rundāles pagastā un «Sudrabupe» Svitenē. Bērstelietes Inta Jurēvica un Dzidra Piekus bija kopā ar Dzidras meitu Līgu Brici.

Ar mūziku un dziesmām balli ieskandināja Atis Auzāns. Par svētku maltīti gādāja SIA «Kommats». Klausoties mūziku, dejojot un piedaloties atrakcijās, četras stundas aizritēja nemanot. Atrakciju uzvarētājiem bija iespēja fotografēties ar Ati Auzānu. Pēc nedēļas, kad dalībnieki saņems balvu – fotogrāfiju –, ikviens atkal varēs atminēties pasākuma gaisotni. Seniori šķīrās, guvuši jauku noskaņojumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Kronis visam

Vai tad pēc reformas netiks atļauta senioru pulcēšanās ? Atkal tiek stāstītas muļķības

pirms gada, 2019.07.29 19:47

muzons

Skaidrs, ka balle balle, bet ne vārda par klopi. Kas tad tā par balli, ja nav klopes !

pirms gada, 2019.07.30 11:53

P

Agrāk apmeklēju daudzus pagastā rīkotus pasākumus,bet kad parādījās uzraksts ,ka pasākums tiks filmēts un fotogrāfēts,nez kāpēc apetīte pārgāja.

pirms gada, 2019.07.30 14:01

Vietējās ziņas