Bērsteles skolā dārgākas pusdienas

Viesturu pagasta Bērsteles pamatskolā no 1. marta paaugstināta maksa par pusdienām. Pagasta padomes sēdē 26. februārī deputāti atbalstīja direktores Guntas Šurnas lūgumu paaugstināt pusdienu maksu par 44 procentiem. Līdz šim par brokastīm skolā vajadzēja maksāt 10, pusdienām - 45, launagu - 20 santīmus. Brokastu un launaga maksa paliek nemainīga, bet par pusdienu maltīti skolēniem vajadzēs maksāt 65 santīmus.Bērsteles pamatskolā pašlaik mācās 103 audzēkņi, apmēram 90 no viņiem pusdieno. Maltīte top skolas ēdnīcā, kas ir pašvaldības finanšu pārziņā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas