Bibliotēkā atver mobilo klasi

Mobilā klase šonedēļ sāka darboties Bauskas Centrālajā bibliotēkā (CB). Direktore Baiba Tormane informē, ka pašvaldību bibliotēku 11 speciālistes apgūs iemaņas darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu «ALISE-i». Mācības ir valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta «Gaismas tīkls» aktivitāte. Projektā piedalās tās Bauskas rajona pagastu bibliotēkas, kas ir gatavas ieviest sistēmu «Alise-i» un ir saņēmušas pašvaldības atbalstu. Kursantes apgūs arī lasītāju elektronisko reģistrāciju un grāmatu automatizēto izsniegšanu bibliotēkās.No 2009. gada projektā iesaistīto pagastu bibliotēku lietotāju sarakstu ir paredzēts iekļaut rajona vienotajā reģistrā, ko veido Bauskas CB, Bauskas un Iecavas bērnu bibliotēkas. Nākamā gada beigās projekta dalībbibliotēkās tiks ieviesta automatizēta grāmatu izsniegšana. Tādējādi lasītāju apkalpošana kļūs raitāka un kvalitatīvāka. Bibliotekāru mācības Bauskā turpināsies līdz 29. februārim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas