Bibliotēkās rit bagātīgas izstāžu, darbnīcu un sarīkojumu dienas

Vecumnieku un citu novadu bibliotēkās šonedēļ notiek izstādes un izglītojoši pasākumi dažādām vecuma grupām. Visā valstī līdz 26. aprīlim risinās tradicionālā Bibliotēku nedēļa, kuras mērķis ir popularizēt bibliotēku pakalpojumus un iespējas.

Vietējo iedzīvotāju atzinību ieguvusi Valles bibliotēkas vadītājas Ingūnas Kļaviņas iekārtotā izstāde «Valles bibliotēka – vakardiena un šodiena». Ekspozīcijas vecākie priekšmeti ir Taurkalnes un Valles bibliotēkas 1954. gada atsauksmju un ierosinājumu grāmata, 1958. gadā sāktā inventāra grāmata, bibliotēkas organizēto pasākumu un izstāžu saraksts jeb «Masu bibliotēkas dienasgrāmata».

Iepazīstinot «Bauskas Dzīvi» ar izstādi, I. Kļaviņa citē 50. gadu ierakstus, kas mūsdienu cilvēkiem šķiet nesaprotami un pat komiski. Tāds ir teksts par sociālistisko sacensību bibliotēkā, kas lika katru gadu mazās lauku bibliotēkas lasītāju skaitu palielināt par 50, bet izsniegto grāmatu eksemplāru skaitu – par 300. «Kaut kā taču vajadzēja apsteigt kaimiņu bibliotēkas,» smaida bibliotekāre.

Ingūna Kļaviņa ir saglabājusi un eksponējusi vairākus gadu desmitus lietoto rakstāmmašīnu un grāmatu alfabētiskā kataloga kastīti. Skolēniem, kuri šonedēļ apmeklē izstādi, viņa datorā rāda grāmatu elektronisko kopkatalogu – «kastītes» 21. gadsimta versiju.
Starptautiskajā izstādē «Vienas grāmatas vairāki mūži» no bibliotēkas krājuma izvēlētas grāmatas, kuras Latvijā izdotas piecas, sešas un vairāk reižu, jo ir lasītāju pieprasītas dažādos laikmetos.

Bibliotēku nedēļu Bārbeles bibliotēkā 20. aprīlī atklāja ar četru lasītāju dekoratīvo darbu izstādi «Taureņi». Galvenais sarīkojums «Bārbalas diena kopā ar Raini» 25. aprīlī būs veltīts Bārbeles pagastā dzimušajai Raiņa mātei Dārtai Viņas vārdā ir nosaukta Bārbeles literātu biedrība.

Par gatavošanos tematiskajai pēcpusdienai stāsta Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze: «Apmeklētājus iepazīstināšu ar Pliekšānu dzimtas saknēm Bārbelē. Pētot šo tematu, esmu atradusi vairākus interesantus faktus. Parkā iedēstīsim no Raiņa dzimtās puses Tadenavas atvesto jasmīnu. Tadenavā biju pagājušajā rudenī, izraku nelielu stādiņu, kas veiksmīgi pārziemoja puķu podā. Bibliotēku nedēļā kopā ar lasītājiem vietējā kapsētā uzposīsim Bārbeles skolotāju atdusas vietas.»

Pensionētā skolotāja Dzintra Veckagane, kas Bārbeles bibliotēku apmeklē kopš 1953. gada, vērtē tās lomu cilvēku ikdienā: «Bibliotēka ir ļoti mainījusies. Daudziem bārbeliešiem tā ir kļuvusi par otrajām mājām, jo nākam šurp vairākas reizes nedēļā, lasām žurnālus, apspriežam grāmatas, piedalāmies izstāžu veidošanā un tematiskajās pēcpusdienās. Mana aizraušanās ir dekoratīvu papīra darbu darināšana. Bibliotēkā man ir bijušas vairākas izstādes.»

Tikpat bieži bibliotēku apmeklē Zelma Vasiļonoka. Pirms dažiem gadiem viņa un vēl četri aktīvi pensionāri Brigitas Krauzes vadībā apguva datora lietošanas iemaņas. Tagad Zelma regulāri nāk uz bibliotēku, lai portālos lasītu ziņas, paņemtu uz mājām jaunākos žurnālus un grāmatas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas