Bibliotēku nedēļā aicina apmeklēt savu bibliotēku

Jurģu laikā no 20. līdz 26. aprīlim Latvijas novados norit tradicionālā Bibliotēku nedēļa ar šī gada moto «Pastāvēs, kas pārmainīsies», un tās gaitā ikviens aicināts apmeklēt savu bibliotēku.

Bauskas novada bibliotēkas piedāvā saviem lasītājiem dažādas Bibliotēku nedēļas programmas visiem vecumiem un interesēm, informēs par gada laikā paveikto, rādīs jaunas darba metodes un inovatīvus paņēmienus, «Bauskas Dzīvei» vēsta Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa.

Šogad datorprasmju mācības «Mēs jums iemācīsim!» notiks Rītausmu bibliotēkā. Tās no 20. līdz 25. aprīlim var apmeklēt gan seniori, gan cita vecuma lasītāji. Darboties ar bibliotēku informācijas sistēmu «Alise» savus lasītājus mācīs Jauncodes bibliotēkā. Šeit varēs sameklēt internetā un mācīties atšķirt dažādu putnu dziesmas. Par putnu dziesmām un neparastām grāmatām saviem lasītājiem 23. aprīlī stāstīs Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkā. Ādžūnu bibliotēkā 24. aprīlī noritēs pasākums «Mācāmies labāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus!». Savukārt Bauskas biznesa bibliotēkā 22. aprīlī noritēs izglītojošs pasākums uzņēmējiem «Bizness internetā», kurā esošie un potenciālie uzņēmēji varēs uzzināt, kā sākt un pilnveidot biznesa attīstību internetā.

Mežotnes bibliotēka, Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka, Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka un Gailīšu bibliotēka Bibliotēku nedēļā ciemos aicinās pašus mazākos. Dāviņu bibliotēkā mazākajiem apmeklētājiem lasīs Andersena pasakas. Jauniešiem izvēlēties profesiju palīdzēs Codes bibliotēka izstādē «Pārdomātā profesijas izvēlē apvienosies Tavas intereses, spējas un reālā situācija». Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkā 24. aprīlī tematiskā pasākumā vecāko klašu audzēkņiem «Es būšu» par veiksmīgu profesijas izvēli stāstīs agrāko gadu absolventi.

Īslīces pagasta bibliotēkā 22. aprīlī notiks dekupāžas darbnīca. Ādžūnu bibliotēkā 24. aprīlī noritēs radošā darbnīca ar moto «Ādžūnu bibliotēka ir vieta, kur pulcēties darboties gribošiem un jaunas radošas izpausmes apliecinošiem cilvēkiem».

Bauskas Centrālajā bibliotēkā un Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkā notiks lietotāju anketēšana, lai uzlabotu informācijas iestādes darbu.

Informatīvu pasākumu par savu darbību 21. aprīlī sieviešu invalīdu biedrībai «Bauskas novada Aspazijas» sniegs Bauskas biznesa bibliotēka. Kopā ar bibliotēkas lasītājiem apkopt novadnieka gleznotāja Teodora Karašas atdusas vietu 25. aprīlī dosies Rītausmu bibliotēkas darbinieces. Vecsaules bibliotēka 22. aprīlī pagasta saieta namā rīkos tematisku pasākumu «Viss, kas ilgots, piepildīts», kurā prezentēs projekta «Pagasta stāsti» dalībnieka A. Kolberga atmiņas. Bauskas Centrālās bibliotēkas 23. aprīlī veidotais tematiskais pasākums «Sports Bauskā un ne tikai...» būs veltīts pilsētas sporta veterāniem un viņu līdzjutējiem.

Kā uzsver L. Ozoliņa: «Bibliotēkas jau sen vairs nav tikai grāmatu krātuves vien, tās mainās līdzi laikam un ir palīgs saviem apmeklētājiem it visās dzīves jomās, sākot ar sadzīves lietu kārtošanu, darba meklēšanu un maksājumiem līdz datorprasmju apguvei un sava biznesa veidošanai. Laipni lūdzam izmantot visas iespējas!»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas