Biedrība Rundāles novadā piesaka projektu «Skaistai nākotnei»

Rundāles novada iedzīvotāju aktivitātes veltītas darbīgai tagadnei un «Skaistai nākotnei». Ar šādu nosaukumu projekta pieteicēja biedrība «Visam kronis», kas dibināta 2018. gadā, pašvaldības finansiālā atbalsta iegūšanai projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» ir pieteikusi jaunu projektu «Skaistai nākotnei».

Biedrība «Visam kronis» dibināta 2018. gadā, tās priekšsēdētāja ir Līga Helviga. Viņa arī atbildīgā par jauno projektu. Iepazīstinot ar to tuvāk, L. Helviga pastāstīja: «Biedrības darbības mērķi ir veicināt psiholoģisko un fizisko ģimenes veselību, popularizēt ģimenes vērtības sabiedrībā, veicināt kontaktu starp bērniem un vecākiem ģimenēs un sabiedrībā, kā arī attiecības starp dažādām paaudzēm un dzimumiem. Atbalstīt un stiprināt sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Rundāles novada iedzīvotāju attīstību, veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes, organizēt labdarības pasākumus, veikt sabiedriskā labuma darbību, veicināt dažāda vecuma iedzīvotāju socializāciju, piesaistīt finansiālos līdzekļus, izstrādājot projektus un piedaloties konkursos.»

Viens no biedrības galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt intelektuālās un fiziskās attīstības iespējas dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem, veicināt bērnu un jauniešu izglītību, attīstību un paplašināt viņu interešu loku. Šī gada pavasarī biedrība veiksmīgi piedalījās Asfalta svētku organizēšanā. Bet 2017. gadā kopā ar biedrību «Rūentāle» realizēts projekts «Audz vesels!», kas tika atzīts par vienu no labākajiem Latvijā. Tā gaitā izveidots rotaļu laukums bērniem Enitēnos. Izvērtējot rotaļu laukuma apmeklējumu, biedrība secinājusi, ka šis projekts tiešām attaisnojis sākotnējo ieceri.

Lai šo «dzīves telpu» turpinātu veidot atraktīvāku un kvalitatīvāku, joprojām nepieciešams veikt dažādus uzlabojumus, uzskata L. Helviga, jāpaplašina riepu rindas lēkāšanai un jāierīko jaunas aktivitāšu vietas. Vajadzīgs rotaļu labirints simts kvadrātmetru platībā, kombinējot koka stabiņus, savienotus ar striķiem (izvietojums – brīvajā laukumā starp šūpoļu konstrukciju un šķūnīšiem). Tas radītu bērniem iespējas papildu aktivitātēm. Būtu vēlams uzstādīt «OXOX» spēli, greizo spoguli un arī rotaļu binokli.

Lai jaunās iekārtas kalpotu pēc iespējas ilgāk un būtu noturīgas pret laikapstākļu ietekmi, tās katrā ziņā jākrāso. Būtu vēlams arī izveidot tūju apstādījumus, norobežojot bērnu rotaļu laukumu no ceļa braucamās daļas. Tūjas plānots stādīt vismaz trīs metrus no ceļa. Esam pārliecināti, ka, īstenojot šo projektu, bērni varēs izmantot uzliktās spēles un mantas, gūstot prieku par jaunām lietām un jaunām spēlēm. Tiks uzlabota dzīves vide gan tiem cilvēkiem, kas dzīvo Enitēnos, gan arī turpmāko pasākumu apmeklētājiem,» stāsta biedrības «Visam kronis» vadītāja L. Helviga.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas