Biedrības un nodibinājumi var pieteikties bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības labā

Līdz 13. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Bauskas filiālē biedrības un nodibinājumi var pieteikties pasākuma «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanai, portālu informēja NVA sabiedrisko attiecību nodaļā.

NVA pārstāve Zane Rulle paskaidroja, ka minētajā pasākumā var iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbam sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenošanas vietu plānots izveidot Bauskas filiāles apkalpošanas teritorijā.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas.

NVA nevalstiskajām organizācijām palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā - ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā - no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - piecus eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām.

Tāpat NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas