Biedrības un nodibinājumi var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

Biedrības un nodibinājumi līdz 1.novembrim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Bauskā var pieteikties pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai, portālu informēja NVA.

Darbā sabiedrības labā var iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, ja pasākuma īstenošanas vieta tiek izveidota kādā no šo piecu filiāļu apkalpošanas teritorijām.

NVA uzskata, ka biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties informācijas tehnoloģiju jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā - no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - piecus eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

Savukārt, ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izvērtēs pieteikuma atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas