Biedrības un nodibinājumus aicina piesaistīt darbam jauniešus

Līdz 20. septembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā biedrībām un nodibinājumiem pieteikties pasākuma «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā, portālu informēja NVA pārstāve Zane Rulle.

Viņa paskaidroja, ka, iesaistoties NVA pasākumā, biedrībām un nodibinājumiem būs iespēja iegūt darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, kā arī veicot citus darba pienākumus.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. NVA filiāles darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem. 

Pasākuma dalībnieks katru dienu saņems stipendiju piecu eiro apmērā, proti, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātajām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Lai pieteiktos pasākumam, biedrības vai nodibinājuma pārstāvim jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pieteikums līdz 20. septembrim jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei savā administratīvajā teritorijā. Bauskā NVA filiāles pasta adrese ir Rātslaukums 4, Bauska, LV-3901.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pasākums «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» gaitā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas