«Billītēs» ielīgo ar somu draugiem

Literātu Edvarta Virzas un Elzas Stērstes dzimtas mājas «Billītes» Iecavas novada pievārtē trešdienas, 17. jūnija, vakarā pieskandināja Jāņu ielīgotāji.

«Tādi Jāņi te varētu būt bijuši senos laikos,» «Bauskas Dzīvei» atzīst dzejnieku mazmazmeita Diāna Jance, «ļoti skaisti dziedājām, dancojām, gājām rotaļās, netrūka ne pīrāgu, ne dažādu Jāņu sieru, ne «Billīšu» bērzu sulas.»

Ielīgotāji, kopskaitā ap 70, izstaigājuši «Billīšu» apkaimi, pieminējuši Virzas un Stērstes seno Jāņkalniņa tradīciju. «Jaunākais līgotājs četru mēnešu vecumā visur kustēja līdz ar māmiņu, iesiets lakatā,» stāsta D. Jance, «vecākajiem bija virs 80 gadiem. Lielisku noskaņu radīja Rīgas skolēnu pils jauniešu kopas «Kokle» spēle. Esam lepni, ka jaunieši «Billītes» uzskata par savu īsto ielīgošanas mājvietu. Bija sabraukuši tuvi un tāli novadnieki no Ozolniekiem, Iecavas, Bauskas, daudz rīdzinieku un jūrmalnieku. Tālākie Jāņu bērni bija no Amerikas.»

Šī gada īpašie viesi bija Somijas vēstniecības pārstāvji ar vēstnieku Olli Kantanenu. Viņš no sirds izbaudījis ielīgošanas tradīcijas un atzinis – ne tikai nekad mūžā nav tik daudz dejojis, bet vispār nekad tā nav dejojis kā «Billīšu» sētsvidū. «Tā kā rudzupuķes mūsu pļavās šogad ir ļoti košas, vainagi ar baltajiem suņuburkšķiem izdevās gluži somiskās krāsās,» stāsta Diāna, «apspriedām, kādas ir līdzības vasaras saulgriežu svinēšanai, kas somiem saglabātas daudz mazākā mērā nekā latviešiem. Tur noteikti nav tādas līgošanas mācības, ko latvieši atkal apgūst, tāpēc ziemeļu draugi bija ļoti iespaidoti.»

Daudzi ciemiņi un paši mājnieki pamanījuši, ka vēsais pavasaris pagarinājis ziedēšanau – tik reibinoši kā šogad smaržo «Billīšu» slavenais jasmīns, Diāna to neatceras jutusi. «Dievkociņi ir īsāki nekā citugad, taču smaržas un ziedi visiem augiem turas ilgi. Putnu vērotāji stāsta, ka Latvijā un Baltijā vēsā pavasara dēļ palikuši daudzi Somijas un Zviedrijas dziedātājputni pārceļotāji, un to var «Billītēs» dzirdēt.»

Vairākās vakara stundās «Billīšu» ielīgotāji paguvuši izdzīvot visas Jāņu ieražas. Daudzi atcerējušies dziesmas no iepriekšējiem gadiem. «Kokles» vadītāja Dina Liepa stāstīja, kāpēc Jāņi tik svarīgi baltu tautām un visai pasaulei. Jāņi kā Saules rita kulminācija nav tikai viena nakts, bet vairākas garas dienas, tajās jāpagūst sasmelties enerģiju visam gadam, tāpēc sagatavošanās ir svarīga, teic Diāna.
Pēc dančiem un cienasta jaunie koklētāji turpinājuši muzicēt, pavadot Sauli pirms atceļa uz Rīgu. «Tas bija ļoti aizkustinoši,» atminas namamāte, «jaunietes meta vainagus lielā ozola zaros un skaitīja, cik gadu vēl būs meitās. Šķīrāmies ļoti gandarīti un priecīgi, esam norunājuši tikties nākamgad.»

Šogad nenotiks tradicionālā ielīgošana Iecavas novada «Kveriņos», «Bauskas Dzīvei» pavēstīja biedrības «Vardes» pārstāve Zane Zakarīte. «Ar pīrāgu un klimpu darbnīcu piedalīsimies kopīgajā ielīgošanā Iecavas parkā sestdien,» atklāj Zane, «jau iepriekš mums bija iecere ielīgošanas mācības pārcelt uz Iecavu, lai tās pieejamas vairāk cilvēkiem.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas