Brīvprātīgā Valsts valodas likuma sardze arī Bauskā

Šonedēļ Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniedza apliecības jauniem Valsts valodas centra (VVC) sabiedriskajiem palīgiem, kuri sāks brīvprātīgo darbu valsts valodas stiprināšanā savos pārraudzības reģionos. Viņu vidū arī baušķeniece Ilze Lujāne, kura tagad mūspusē sekos līdzi valsts valodas lietojumam, ziņos centra amatpersonām par konstatētajām nepilnībām un sniegs arī konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos.

VVC pārstāvis Viesturs Razumovskis skaidro, ka sabiedriskie palīgi Valsts valodas centrā darbojas kopš 2015. gada 11. decembra. Dažādās Latvijas pilsētās un novados kopumā strādā 36 sabiedriskie palīgi. Mērķis – sekmēt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegt atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā.

Sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskie palīgi saņems uzdevumu savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā, sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos.

Bauskas kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne par šādu iespēju uzzinājusi sociālajos tīklos un nolēmusi – kāpēc ne? Izpildījusi konkursa nolikumā noteiktās prasības, apmeklējusi VVC rīkotos kursus, sekmīgi nokārtojusi eksāmenu un šajā ceturtdienā saņēmusi apliecību. Viņa stāsta, ka šajā reizē no visas Latvijas pieteikušies vien četri cilvēki, viens bijis izcils latviešu valodas pratējs, taču «iegāzuši» Valsts valodas likuma jautājumi, tālab apliecību nav ieguvis.

«Ikdienā mans tiešais darbs ir saistīts ar valodu – afišas, preses relīzes, mājaslapas satura papildināšana. Saņemu lūgumus arī no malas pārlūkot sagatavotos materiālus, būtībā jau rūpējos par valodas lietojumu, un kālab lai es to nedarītu oficiāli?! Apmeklēju lekcijas par Valsts valodas likumu, par tā pielietošanu realitātē. Mācībās bija daudz praktisku piemēru. Diskutējām arī  par sarežģītākiem valodas gadījumiem, kā tad ir pareizi – automazgātuve vai automazgātava. Sekoja arī  piemēri no dzīves, savukārt psiholoģes lekcija  organizēta, lai varētu noteikt savu personības tipu un saprastu arī apkārtējo cilvēku  iedalījumu, tas atvieglo komunikāciju,» pieredzētajā dalās I. Lujāne. Eksāmenā pārbaudītas valodas zināšanas un Valsts valodas likuma izpratne, nācies rakstīt eseju, bijusi arī matemātiskā daļa, kur vērtēta loģiskā domāšana.

Tā kā I. Lujāne tikai sāks pildīt savus brīvprātīgos pienākumus, par kopainu mūspusē viņai vēl grūti spriest. Taču viņa apzinās, ka tagad viņa būs VVC «acis un ausis» Bauskas pusē un darbu veiks ar vislielāko atbildību.

Par šo veikumu algas I. Lujānei nebūs. Bonusā viņai būs iespēja bez maksas vairākas reizes gadā papildināt savas zināšanas.

Tikmēr VVC aicina ikvienu, kas vēlas saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, kļūt par sabiedrisko palīgu, iesniedzot savu pieteikumu un ar to saistītos dokumentus jebkurā laikā, jo konkurss ir beztermiņa. Nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskata divas reizes gadā.

Vietējās ziņas