Būtiski samazinājies Līgu un Jāņu skaits

Pēdējos gados dzimušo bērnu vidū Jāņu un Līgu nav daudz. Tie vairs nav arī starp desmit populārākajiem personvārdiem Latvijā. Vecāki saviem mazuļiem izvēlas dot citus vārdus. Bauskas novadā šogad ir reģistrēts viens Jānis un viena Līga, Vecumnieku novadā 2010. gadā vārds Jānis dots vienam puisēnam, bet šī gada Jānītis vēl nav piedzimis. Iecavas novadā 2010. gadā reģistrēti divi Jāņi, 2009. gadā nebija ne Līgu, ne Jāņu, bet Rundāles novadā ne šogad, ne 2010. gadā bērni ar šādiem vārdiem nav reģistrēti. Senie, stiprie, latviskie vārdi iet mazumā, apliecina dzimtsarakstu nodaļu vadītājas. Rundāles novada Rundāles pagastā 23. jūnijā jāapsveic 19 Līgas, no tām jaunākajai ir pieci, bet vecākajai 75 gadi. Savukārt Svitenes pagastā dzīvo astoņas Līgas no astoņu līdz 54 gadu vecumam, tikpat arī Viesturu pagastā, kur jaunākajai Līgai būs 24 gadi, bet vecākajai 57 gadi.Jāņu Rundāles novadā ir krietni vairāk nekā Līgu - Rundāles pagastā dzīvo 73, Svitenes pagastā - 40, Viesturu pagastā 43. No novada Jāņiem jaunākajam ir tikai divi gadi, bet diviem vecākajiem 79. Iespējams, kopā ar Jāņiem 24. jūnijā vārdadienu svinēs arī viens Jons, kurš dzīvo Rundāles pagastā, vēl pieciem vīriem šāds vārds ir Svitenes pagastā. Tādus datus sniedz Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Zinta Baltiņa.Par vasaras saulgriežu jubilāriem Vecumnieku novadā informē dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anda Ķiene. Tikai četras Līgas dzīvo Kurmenē, sešas Stelpē, astoņas ir Vallē un tikpat arī Skaistkalnē, desmit Bārbelē. Visvairāk Līgo jāņuzāļu vainadziņu būs jāsapin Vecumnieku pagastā, kur dzīvo 44 Līgas. Arī ar Jāņiem bagātākais ir Vecumnieku pagasts, kur dzīvesvietu deklarējuši 249 Jāņi. Stelpē dzīvo 69, Skaistkalnē 65, Vallē 54, tikpat arī Kurmenē, savukārt Bārbelē ir 52 Jāņi. Iecavas novadā dzīvo 331 Jānis un 62 Līgas, bet Bauskas novada pagastos un pilsētā kopā ir 1001 Jānis un 200 Līgas, šādus datus «Bauskas Dzīvei» sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas