Ceļmalas Bauskas un Rundāles novadā joprojām toksiskas

Šogad pavasarī Bauskas, Rundāles, Jelgavas, Tērvetes un Ozolnieku novada ceļmalās un lauksaimniecības kultūru platībās tika izliets ap 20 tonnu indīgu ķimikāliju, kas satur cianīda jonus. Tas bijis līdz šim nekrietnākais noziegums pret vidi, turklāt pastrādāts apzināti. «Bauskas Dzīve» skaidroja, kāda ir pašreizējā situācija ķīmiskā piesārņojuma likvidēšanā.

 

Policijai 24. maijā Emburgā izdevās pieķert un arestēt piesārņotāju, kad viņš no autocisternas lēja ķimikālijas. Ierosināts kriminālprocess par bīstama kaitējuma radīšanu videi, cilvēku veselībai un saimnieciskajai darbībai.

 

Valsts vides dienests pēc augsnes analīžu pirmo rezultātu saņemšanas noskaidroja, ka toksisko vielu pārpalikumu izcelsmes vieta ir Olaines ķīmiskā rūpnīca «Biolar». Uzņēmuma vadība savu līdzdalību notikušajā noliedza, tomēr piekrita veikt saindēto platību sanāciju. Visticamāk, ļaunprātībā ir iesaistīts starpniekuzņēmums, bet tas nemazina «Biolar» atbildību. Rūpnīcā tika veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos par bīstamo ķimikāliju un ražošanas atlikumu uzglabāšanas noteikumu ievērošanu.

 

Lai noskaidrotu, kāda ir pašreizējā situācija ķīmiskā piesārņojuma likvidēšanā, «Bauskas Dzīve» sazinājās ar Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās pārvaldes direktoru Hardiju Verbeli. Viņš skaidro: «Piesārņojuma vietās analīžu paraugi tiek ņemti ik pēc trim mēnešiem. Pēdējo paraugu izpētes rezultātus vēl gaidām. Tagad jau skaidri zināms, ka ķīmiskie savienojumi ir gaistoši un diezgan ātri sadalās, taču process nemitīgi jākontrolē.»

 

Pēc Latvijā pastāvošās likumdošanas ražotājs un atkritumu uzglabātājs – šajā gadījumā «Biolar» – ir atbildīgs par darbības sekām. Tomēr šis uzņēmums Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmumu pārsūdzēja, bet nesen saņemta pirmās instances tiesas atbilde, kas VPVB ir labvēlīga, stāsta H. Verbelis.

 

«Firma «Biolar» izvēlējās kompromisu un apņēmās veikt saindētās augsnes sanāciju. Tas jau ir izdarīts privātajās lauksaimniecības platībās Tērvetes un daļēji arī Jelgavas novadā. Augsnes rekultivāciju, ko apmaksā «Biolar», veica akciju sabiedrība «BAO».Taču ceļmalas Bauskas un Rundāles novadā vēl nav rekultivētas. Vides dienestam ir nepieciešama autoceļu uzturētāju piekrišana. Ar viņiem sarakstāmies. Rekultivēt ceļmalas, norokot saindēto augsni ievērojamā dziļumā un izveidojot grāvmalu jaunu segumu, nav vienkārši. Šādām darbībām jābūt ceļu uzturētāju akceptam. Ziemā sanācijas darbi nenotiek. Izmeklēšanu krimināllietā turpina policija,» skaidro Jelgavas reģionālās pārvaldes direktors Hardijs Verbelis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas