Centīsies atbalstīt mājražotājus

Baušķenieces, Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) dalībnieces, 20. janvārī piedalījās organizācijas padomes sēdē Rīgā.Raimonda Ribikauska uzsver, ka izdevies aktualizēt jautājumu par mājamatniecības lomu. Apvienības priekšsēdētāja Rasma Freimane un mājamatniecības eksperte Dace Dance šajā nedēļā tikušās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu.  Viņš solījis, ka Zemkopības ministrijas ierēdņi pievērsīs lielāku uzmanību šim darbības veidam, īpaši atvieglojot nosacījumus dažādu izstrādājumu legālai tirdzniecībai kooperatīvu veikalos. Pašlaik tas vairāk tiek praktizēts tiešajā tirdzniecībā. Ministrs nejauši nokļuvis arī padomes sēdē un veltījis lauku aktīvajām sievietēm desmit minūšu uzmanības.  R. Ribikausa bilst, ka mājamatniecībai tiek meklēta definīcija, kas būtu nepārprotama ārzemniekiem. Sakārtojot šīs jomas dažādus aspektus, būtu iespējams saņemt arī ES atbalstu. Valliete Silva Bērenfelde uzskata, ka interesanta ir ideja par darba biržām laukos, taču tām arī vajadzīgs finansējums. Padomes sēdē piedalījās arī psiholoģe Daina Reinfelde, sniedzot padomus, kā pareizi pārstāvēt organizāciju tieši ar sadarbības partneriem, kā to darīt rakstveidā. Analizējot LLSA saraksti, sniegti konkrēti piemēri, kas izdevies labi, kādas kļūdas bijušas. R. Ribikauska piekrīt lekcijā teiktajam, ka svarīgi veidot pozitīvu priekšstatu gan saskarsmē, gan rakstos.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas