Codē gatavo vienu projektu pēc otra

Codes pašvaldība sekmīgi darbojas dažādu projektu izstrādē. Pirms neilga laika izstrādāti un izskatīšanai iesniegti divi projekti. Viens no tiem paredz attīrīšanas iekārtu izbūvi pansionātā «Derpele». «Ja mūsu ieceri atbalstīs, tad no Vides aizsardzības fonda varam sagaidīt desmittūkstoš latu. Pārējo naudu varētu atvēlēt no pašvaldības budžeta,» par ieceri stāsta Codes pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Āboliņš.  Savukārt otrajā projektā paredzēts sakārtot ūdens ņemšanas vietu pie Codes pamatskolas.Divi iepriekš minētie projekti ir tikai ieceres, vēl viena realizēšana tiks sākta tuvākajā laikā. Izsludināts konkurss gājēju ietves izbūvei Codē. To paredzēts ierīkot no ceļa A-7 līdz Zemgaļu ielai. Būvdarbu veicējiem jāpiesakās līdz 11. februārim.Codes pagasta padomes galvenā grāmatvede Inga Smaļķe informē, ka kopējās darbu izmaksas ir nedaudz vairāk kā 149 tūkstoši latu. 75 procentus no izdevumiem paredzēts segt no ES struktūrfondiem, pārējais būs valsts un pašvaldības līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas