Dalība «Eiropas eksāmenā» mūspuses novados ir atšķirīga

No 1. līdz 9. maijam Latvijā atzīmēja Demokrātijas nedēļu, kas noslēdzas Eiropas dienā – 9. maijā. Par vienu no Eiropas dienas tradīcijām ir kļuvis tiešsaistes tests «Eiropas eksāmens», ko iespējams pildīt bez vecuma ierobežojuma, tajā piedalās arī mūspuses novadu iedzīvotāji.

«Eiropas eksāmens» ir zināšanu un izpratnes tests par Eiropas Savienību. Šī gada «Eiropas eksāmena» moto bija «Redzi! Dzirdi! Uzzini! Izproti!».

Kopumā 2021. gadā «Eiropas eksāmenā» piedalījās 37 611 dalībnieku, kas ir par 20% vairāk nekā 2020. gadā. 2021. gadā Bauskas un Vecumnieku novadā dalībnieku aktivitāte ir gandrīz divas reizes kritusies, toties Iecavas un Rundāles tā palikusi 2020. gada līmenī. Jautājumu loks aptver dažādas ar mūsu ikdienu Eiropas Savienībā saistītas tēmas,» sacīja projekta «Eiropas eksāmens» vadītāja Liene Valdmane, «no Bauskas novada šogad piedalījās 265 dalībnieki (2020. gadā bija 362 dalībnieki). Vislielākā atsaucība bija no Bauskas Valsts ģimnāzijas, kur «Eiropas eksāmenu» pildīja vairāk nekā 100 dalībnieku. Bauskas pilsētas pamatskolas 17 skolēni arī tiešsaistē pildīja eksāmenu.»
Bauskas Valsts ģimnāzijā apliecināja, ka skola laikus gatavojās šim eksāmenam, jo skolas politikas pulciņš «Jaunie eiropieši» un skolotāja Sarmīte Ābelniece aktīvi organizēja dažādus pasākumus.

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja un pulciņa «Jaunie eiropieši» vadītāja Sarmīte Ābelniece sacīja, ka šogad bija pirmais gads, kopš pulciņa dalībnieki mēģināja aktivizēt tieši 1. – 3. klašu posmu. «Liela uzmanība tika veltīta viņiem, un ir arī rezultāts – lielākā daļa dalībnieku no skolas bija tieši šis vecuma posms. Pulciņš «Jaunie eiropieši» pirms Eiropas nedēļas aptaujāja trīs skolēnu grupas, lai noskaidrotu, cik skolēni ir zinoši par Eiropas pamatlietām – karogu, dalībvalstīm u. c. Noskaidrojās, ka ir tēmas, kuras 9., 10., 11. klašu skolēnu grupas zina labi, bet ir jautājumi, uz kuriem vairums jauniešu atbildēt nespēj,» sacīja S. Ābelniece, «rīkojām arī tiešsaistes diskusiju kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu par tēmu «Cik demokrātiska ir Latvija?». Jaunieši izteicās, ka saruna bijusi interesanta un noderīga. Izplatījām informāciju par «Eiropas eksāmenu». Iepriekšējos gadus dalībnieku skaits no skolas ir bijis lielāks. Iespējams, dalībnieku daudzums samazinājies sistēmas pārslodzes dēļ, kad vairāki dalībnieki reizē vēlējās pildīt eksāmenu.»

Liene Valdmane sacīja, ka no Iecavas novada šogad pildīja 201 dalībnieks, pagājušajā gadā šo testu pildīja 228 iecavnieki. «Aktīvi piedalās Iecavas vidusskolas skolēni – 2020. un 2021. gadā ap 170, no Iecavas pamatskolas – tikai viens dalībnieks. Rundāles novadu pārstāvēja ap 20 dalībnieku, bet Vecumnieku novadu – 35 dalībnieki,» informē L. Valdmane.

Vieni no aktīvākajiem bija Iecavas vidusskolas skolēni. Sociālo zinību skolotāja Valda Karnīte apliecināja, ka pirms «Eiropas eksāmena» skolotāja aicinājusi audzēkņus un vecākus iesaistīties, bet šogad Eiropas dienas aktivitātēm pievērst mazāk uzmanības nekā citus gadus attālināto mācību dēļ. «Kad mācījāmies klātienē, iepriekšējos gadus devītās klases skolēni aicināja piektklasniekus pildīt viņu sagatavoto viktorīnu par Eiropas Savienību. Šogad skolēni pildīja tikai «Eiropas eksāmenu», un runājām par Eiropas Savienību kā vērtību,» atklāja V. Karnīte.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas