Darba grupa tiksies pirmajā sanāksmē

Bauskas novadā izveidota darba grupa iedzīvotāju interešu aizsardzībai un pārstāvībai saistībā ar «Rail Baltica» projekta izstrādes procesiem. Trešdien, 22. aprīlī, tā sanāks uz savu pirmo sēdi.

Par darba grupas izveidi deputāti nobalsoja ārkārtas sēdē. 12 klātesošajiem deputātiem paužot vienprātīgu viedokli, tika nolemts darba grupā iekļaut 13 novada iedzīvotājus. Tie ir Daina Akmentiņa no Brunavas pagasta, Ilze Avota un Uvis Slakteris no Codes pagasta, Uldis Biķernieks no Ceraukstes pagasta un Lauris Ropājs un Ineta Niedra no Vecsaules pagasta.

 Darba grupā strādās arī Bauskas novada administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Inga Bērziņa, pagastu pārvalžu vadītāji Viesturs Janševskis, Baiba Marčenkova, Dace Šķiliņa un Līga Vasiļauska. Līdz ar viņiem strādās arī Bauskas novada domes deputāts Jānis Rumba, darba grupu vadīs novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.

«Bauskas Dzīvei» R. Ābelnieks pauda gandarījumu, ka iedzīvotāji nav vienaldzīgi par notiekošo, spēj organizēties savu interešu aizstāvēšanai. Par to, cik daudz no darba grupā paustā pēcāk respektēs projekta «Rail Baltica» attīstītāji, R. Ābelnieks atturējās spriest. Galvenā baušķenieku prasība būtu, lai sliežu ceļu izbūvē iedzīvotāju īpašumiem tiktu nodarīts minimāls kaitējums.

Darba grupas pirmajā sanāksmē paredzēts izvērtēt līdz šim paveikto, iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošajiem materiāliem. Tiks pārrunātas sadarbības iespējas ar kaimiņiem Lietuvā par sliežu novietojumu. Darba grupas darbības termiņš noteikts līdz šī gada beigām.

«Šādas darba grupas ir ideāls formāts, lai veidotu konstruktīvu sadarbību un visu pušu iesaisti trases koridora tālākā izpētē. Ir saprotams iedzīvotāju satraukums, jo pašlaik turpinām pētīt un nav lēmuma, kur tieši atradīsies 40 līdz 60 metrus platais dzelzceļa sliežu koridors. Tāpēc līdzdarbošanās turpmākā izpētes procesā, kas noteiks precīzu trases atrašanās vietu, dos konkrētākas atbildes kā plānojums veidojas, mazinot iedzīvotāju satraukumu,» viedokli pauda pilnsabiedrības «RB Latvija» telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas