Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vecumniekos veidos dienas aprūpes centru

Deinstitucionalizācijas plānā ietverto mērķu sasniegšanai Vecumniekos tiks veidots dienas aprūpes centrs, lēmusi Vecumnieku novada dome.
Aprūpes centrs paredzēts personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka tas atradīsies Vecumniekos, Bauskas ielā 4. Centrs plānots astoņiem pieaugušajiem un 19 bērniem ar invaliditāti.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 162 812 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi - 129 174 eiro. Savukārt ieceres neattiecināmās izmaksas sasniedz 335 434 eiro.

Deinstitucionalizācijas plāns Zemgalē izstrādāts, balstoties uz personu ar invaliditāti izvērtējumu, apzinot viņu vajadzības un definējot darbības, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei Zemgales pašvaldībās, kā arī piedāvājot risinājumus. Plāns izstrādāts, īstenojot projektu "Atver sirdi Zemgalē", kura kopējās izmaksas ir 5 709 424 eiro, no kuriem 4 853 010 eiro līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas