Deputāts: Rindas bērnudārzos ir pārejoša problēma

Bauskas novada domes Izglītības pārvaldes (IP) pārziņā no 1. jūnija būs bērnu uzņemšanas kārtības nodrošināšana bērnudārzos. Tā izglītības darba grupas sanāksmē 8. aprīlī skaidroja IP speciāliste Laila Jurcika. Šobrīd Bauskā rindā uz brīvajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs ir 317 bērnu, novadā vēl 80 mazuļu. Viņiem iir espēja iekļūt bērnudārzos «Pasaulīte» un «Zīlīte», kā arī bērnudārzā «Lācītis», kas atrodas Gailīšu pagastā. Vairākās novada skolās arī izveidotas tā saucamās bērnudārza grupiņas. L. Jurcika darba grupas sanāksmē skaidroja, ka bērnu reģistru izveidos un regulāri datus atjaunos IP speciālisti. Taču viņiem tas iespējams būs tikai no jūnija. Pagaidām šī datu bāze ir Sociālā dienesta speciālistes Ingunas Irbes pārziņā.Saistošo noteikumu projektā par bērnu uzņemšanu rindā pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēts, ka mazuļus reģistrēt varēs vai nu IP Bauskā, vai arī bērnudārzā «Lācītis». Būs vienota rinda visiem Bauskas novada bērniem. Atsevišķi tiks reģistrēti bērni specializētajās grupās. Trešās kategorijas rindā būs bērni no citiem novadiem. Paredzētas arī prioritātes, piemēram, bērnudārzos strādājošo darbinieku, karavīru bērniem. Informācija par rindu novada bērnudārzos būs pieejama arī internetā. Saistošie noteikumi vēl jāizskata novada domes Juridiskās nodaļas speciālistiem, tad tos vērtē domes komitejās. Deputāts Uldis Kolužs ieteica īpaši par šo jautājumu nesatraukties, jo «rindas bērnudārzos, tā ir pārejoša problēma. Zinot demogrāfisko stāvokli, pēc gada vairs šādu rindu nebūs». Deputātam piekrita arī Bauskas bērnudārzu vadītājas Ilga Ķiģele un Daina Kadiševska.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas