«Derpelē» sagaidīta attīrīšanas iekārtu būve

Šonedēļ sākas attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Codes pagasta pansionātā «Derpele». Darbu apjoms ir 41 tūkstotis latu, no tiem 15 procentu sedz Latvijas Vides aizsardzības fonds, pārējo Codes pagasta pašvaldība, informē pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Litiņa. Meklējot izpildītāju, Codes pagasta padomei konkursu nācās izsludināt atkārtoti, jo uz pirmo piedāvājumu neviens nav atsaucies. Firma «Novators 1» ir no Jelgavas, 8. septembrī tā saņēma būvatļauju veicamajiem darbiem. Līdz šim pansionāta «Derpele» notekūdeņu novadīšana notika uz vecajām nosēdakām. Tās savu laiku ir nokalpojušas, neatbilst nekādām šodienas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas prasībām un noteikumiem. Akas funkcionēs līdz brīdim, kad sāks strādāt jaunā sistēma, un tad tiks demontētas. Svarīgi, ka iekārtas paredz arī ūdeņu attaukošanu, tas attiecas uz pansionāta virtuves notekūdeņiem, stāsta Alvis Feldmanis.Saskaņā ar līgumu trases rekonstrukcija jāpabeidz mēneša laikā, tātad līdz 8. oktobrim, papildina Ieva Litiņa.Savukārt Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes lēmumu izsludinājusi jaunu projektu konkursu vadlīnijas «Ūdeņu aizsardzība» aktivitātē «Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi».Projekta iesniedzējs var būt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar vietvaru noslēgts līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā laika posmā no 2008. gada 3. novembra līdz 14. novembrim.  Šajā projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras darbības kvalitātes uzlabošanu vai jaunu iekārtu un infrastruktūras būvniecību apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200.Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda ir līdz Ls 20 000. Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām.  Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājaslapā www.lvafa.gov.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas