Dibinās Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru

Rīt, 16.oktobrī, Jelgavā tiks dibināta pirmā reģionālā biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra", portālu informēja Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā.Biedrībā iesaistīsies Bauskas, Jēkabpils, Auces un Ozolnieku novada pašvaldības, SIA "Fortum Jelgava", Jelgavas NĪP un Zemgales NVO atbalsta Centrs. Biedrības dibināšanas iniciators ir Jelgavas pilsēta. Aģentūras izveides mērķis ir veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu, atjaunojamo energoresursu izmatošanas paplašināšanu, izmaksu samazināšanu par enerģiju, tādējādi veicinot vides un vietējās sabiedrības sociālo apstākļu uzlabošanos un uzņēmējdarbības attīstību. Saasinoties energoapgādes situācijai Pasaulē un Eiropā, objektīvu iemeslu dēļ - izsīkst fosilie energoresursi, veidojas energoresursu ierobežota pieejamība un riski energoapgādes drošībai, sakarā ar siltumnīcefekta izraisošo izmešu apjoma palielināšanos vērojamas krasas klimata izmaiņas - veidojas jauni apstākļi, kas prasa pārorientāciju no energoapgādes vadības uz energopatēriņa vadību, maksimālu vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanu un nopietnu darbu energoefektivitātes uzlabošanā. Jautājuma risināšanai Eiropas Savienības valstīs tiek veidotas pašvaldību lokālās un reģionālās Enerģētikas aģentūras, to skaits pārsniedz 380. Eiropas Savienība organizatoriski un finansiāli atbalsta Enerģētikas aģentūru veidošanu, uz kurām balstās ES saistošo dokumentu enerģētikas jomā, tostarp direktīvas par ēku energoefektivitāti un direktīvas par enerģijas galapatēriņa energoefektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem ieviešanas organizēšana. Biedrības dibināšana notiek ar Eiropas Inteliģentās Enerģijas aģentūras atbalstu, kur granta apjoms ir 250 000 EUR. Kopējais projekta budžets ir 480 983 EUR, no kuriem Jelgavas pašvaldības finansējums ir 57 000 EUR. Partneru finansējums ir 173 983 EUR.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē