Dimzukalna ūdens jautājumu turpinās apspriest

Pirmdienas vakarā Ziemeļu bibliotēkā sasauktajā Dimzukalna iedzīvotāju sapulcē neizdevās vienoties par ciemata ūdenssaimniecības nodošanu pašvaldības pārziņā.Pašvaldības kapitālsabiedrības «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) ūdenssaimniecības projektu vadītājs Jānis Feldmanis izklāstīja ap 15 sanākušajiem cilvēkiem ieceri pēc ūdensapgādes sistēmas pārņemšanas sagatavot tās rekonstrukcijas projektu, ko īstenotu ar Eiropas fondu atbalstu.Pārņemšana ierosināta DzKS jau apsaimniekotās kanalizācijas sistēmas dēļ, proti, tā uzbūvēta «treknajos gados» ar jaudu, kas atbilstu visiem pieciem Dimzukalna daudzdzīvokļu namiem, Līvānu māju ciematam un vēl vienam jaunbūvējamam privātmāju ciematam, kura attīstība patlaban apstājusies.  Kā jau rakstīja «Bauskas Dzīve», tagad attīrīšanas iekārtās nonāk vien nepilna astotā daļa maksimālā notekūdeņu tilpuma, turklāt lielākā daļa ir lietusūdens, tāpēc tas netiek pienācīgi attīrīts. Nule DzKS uzlikts 450 latu sods par piesārņošanu, skaidroja J. Feldmanis.Situācija atrisinātos, rekonstruējot ūdenssaimniecību un pieslēdzot visas ciemata mājas, tad palielinātos notekūdeņu plūsma attīrīšanas iekārtās. Vienlaikus sistēmai pieslēgtu vairākas mājas, kuru sadzīves notekūdeņi patlaban ieplūst novadgrāvjos, uzsvēra pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.Vairākums sanākušo tomēr bija pret ūdensvada un ieguves vietas nodošanu pašvaldības uzņēmumam. Daudzdzīvokļu māju iemītnieki nesen par saviem līdzekļiem nomainījuši sūkni un caurules, šim nolūkam no aptuveni 70 cilvēkiem iekasējot vien pa sešiem latiem, skaidroja iedzīvotāju pārstāvis Normunds Mazulis. Viņš pašvaldības vadībai nodeva rakstisku atteikumu ar 48 cilvēku parakstiem.Pārņemšanas pretinieki uzskata, ka paši ūdensvadu var uzturēt lētāk un ikmēneša maksājums pēc vienotā tarifa viņiem būtu neizdevīgāks. Turklāt viņiem bija iebildumi pret DzKS pārziņā esošās kanalizācijas apsaimniekošanu. Tā neesot pietiekami uzraudzīta, turklāt meistari nenovērš notekūdeņu ieplūšanu vienas daudzdzīvokļu mājas pagrabā, jo par šo infrastruktūru jāatbildot dzīvokļu īpašniekiem.Dažas iedzīvotājas gan uzsvēra, ka šī var izrādīties «garām palaista iespēja» modernizēt ūdenssaimniecību par pašvaldības un Eiropas naudu, jo pēc dažiem gadiem, kad sistēmu vajadzēs remontēt, iedzīvotājiem nebūs vajadzīgo līdzekļu. J. Feldmanis brīdināja, ka vides un ūdens kvalitātes standarti kļūs tikai stingrāki, un jau pēc dažiem gadiem iedzīvotājiem var nākties maksāt sodus par neatbilstību prasībām.Sapulcē bija pārstāvēta tikai viena iemītniece no Līvānu mājām, kurām ūdeni piegādā no cita, arī pašu iedzīvotāju apsaimniekota ūdenstorņa. Tā kā jautājums par kanalizāciju jārisina galvenokārt ar šo namu iedzīvotājiem, pašvaldības pārstāvji ierosināja sasaukt atsevišķu sanāksmi Ziemeļu bibliotēkā nākamās pirmdienas, 5. decembra, vakarā. Sanākušie ieteica pašvaldības pārstāvjiem vēsti par sapulci nosūtīt katras ciemata mājas iedzīvotājiem, jo pirmā sapulce neesot bijusi pietiekami izziņota, daži par to uzzinājuši vien no «Bauskas Dzīves».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas