Divas dienas līdz eksāmenu finišam

Vidusskolas centralizēto pārbaudījumu rezultāti kļūs zināmi 18. jūlijā. Taču šonedēļ noslēgumam tuvojas eksāmenu sesija, informē Anita Velmunska, Bauskas rajona Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.Šodien, 18. jūnijā, 12. klašu skolēni kārtos eksāmenu kultūras vēsturē, rīt - ķīmijā, bet 20. jūnijā - dabaszinībās. Tie ir izvēles priekšmeti. Kultūras vēstures un dabaszinību darbu labošanu katrā skolā veiks eksāmenu komisija, bet ķīmija ir centralizēts valsts eksāmens, tādēļ darbu vērtēšana notiks Izglītības satura un eksaminācijas centrā Rīgā. No visiem rajoniem ir izraudzīti eksperti, kuri piedalās atbildīgajā procesā. Piektais ir eksāmens izvēles priekšmetā. Daži pārbaudījumi ir centralizēti, bet citi tiek vērtēti uzreiz. Valsts ieskaites 12. klasēm ir noteiktas matemātikā, sportā un informātikā. Atkarībā no apgūtā mācību kursa, informātikas ieskaiti varēja nokārtot 10. vai 11. klasē. Tie jaunieši, kuri izmantoja iepriekšējas eksāmenu kārtošanas priekšrocību vai kārtoja pārbaudījumus citos izvēles priekšmetos, šonedēļ jau var baudīt brīvdienas. Katras izglītības iestādes beidzēji vienojas par izlaidumam piemērotu laiku un vietu. Daudzi atvadas no skolas nolēmuši rīkot pirmsjāņu laikā - 20. un 21. jūnijā. Izglītības pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka dabaszinības kā izvēles priekšmetu mūsu rajonā kārtos tikai seši jaunieši. Lielāka interese ir par kultūras vēsturi un ķīmiju. «Arī tad, ja kārtot pārbaudījumu, kas nav centralizēts, gribētu tikai pāris audzēkņu, eksāmens notiktu. Prasības par abiturientu konkrētu skaitu grupā attiecas tikai uz centralizētiem eksāmeniem, tāpēc, piemēram, Mežotnes internātvidusskolas 12. klase, kurā ir ļoti maz skolēnu, brauca tos kārtot uz Bauskas vidusskolām,» teic Anita Velmunska.  Viņa piemetina, ka Izglītības un zinātnes ministrija šogad pirmo reizi lūdza rajonu un pilsētu izglītības pārvaldes iesniegt to 12. klašu audzēkņu sarakstu, kuriem ir izcilas un teicamas sekmes. Bauskas rajonā tādu ir 13. Saņemot dokumentu par vidusskolas beigšanu, izcilniekiem 16. jūlijā savās izglītības iestādēs tiks pasniegti pateicības raksti ar premjera Ivara Godmaņa autogrāfu. Šogad uzņemšana augstskolās sāksies 21. jūlijā. Tikmēr jau no 1. jūlija, kas ir aktīvākais studiju virzienu izvēles laiks, Rīgas tirdzniecības centrā «Domina» sāksies izglītības mēnesis. Ikviens interesents varēs gūt informāciju par vairāk nekā 30 Latvijas augstākajām mācību iestādēm, koledžām, arodskolām un studiju programmām.  Būs iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas par pieteikšanās nosacījumiem, prasībām un iestājpārbaudījumiem, informē Ieva Upmace, sabiedrisko attiecību speciāliste. Tirdzniecības centra «Domina» interneta mājaslapā var gūt plašāku informāciju par izglītības mēneša norisi un laiku, kad potenciālos studentus gaidīs augstskolu pārstāvji.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas