Domes sēdē aicina atcerēties vēsturi un izvirzīt nākotnes mērķus 2

Valsts svētkiem veltīta Bauskas Domes svinīgā sēde šodien, 14. novembrī, bija organizēta pilsētas Domes sēžu zālē. Aicināti piedalīties bija deputāti, pilsētas iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju vadītāji un pārstāvji.Svinīgajā uzrunā Domes priekšsēdētāja Ārija Gaile aicināja atcerēties valsts un pilsētas garo vēsturi un izvirzīt nākotnes mērķus, domāt par nākamo un turpmākiem gadiem. 18. novembris un neatkarīga valsts jau ir pierādījums tam, ka cilvēki spēj realizēt pat vispārdrošākās idejas un sasniegt mērķus. Ā Gaile sacīja: «Atceramies, kāda mūsu Bauska bija pirms 17 gadiem, kad tikko Latvija bija atguvusi neatkarību, un kāda tā ir tagad, kas te ir paveikts. Zīmīgi, ka tieši valsts proklamēšanas 90. gadskārtā, tieši šogad, Bauska ieguvusi sakārtotākās Latvijas pilsētas goda nosaukumu.»Ā. Gaile uzsvēra arī 2009. gada nozīmību mūsu pilsētas dzīvē. Tas būs lielu notikumu un arī pārmaiņu gads - būs klāt Bauskas 400. dzimšanas diena, vajadzētu veiksmīgi noslēgties administratīvi teritoriālajai reformai un Bauskas novada izveidei, notiks pašvaldību vēlēšanas, turklāt Bauskai vēl svarīgs pienākums - nākamruden rīkot Latvijas konkursa «Sakārtotākā pilsēta» noslēguma pasākumu.Latvijas valstī un Bauskā katram ir, ar ko lepoties - par bērnu sekmēm skolā vai par savu karjeru, vai par vecāku mundrumu, sacīja Ā. Gaile un aicināja katru priecāties par visu to, kas mums ir. Priekšsēdētāja sveica Bauskas 2. vidusskolas direktori Veru Grigorjevu par augstā apbalvojuma - Sabiedrības vienotības balvas - iegūšanu.Pilsētā 17. un 18. novembrī iecerēti vairāki skaisti pasākumi, uz kuriem aicināti iedzīvotāji. Latvijas jubilejas dienās Bauskā uzturēsies arī sadraudzības pilsētas Polijā Ripinas delegācija. Viesi piedalīsies 18. novembra pasākumos Bauskā. Jauka sakritība - arī Polija savas valsts neatkarību svin šajās novembra dienās, gandrīz reizē ar Latviju - 11. novembrī.Svinīgās sēdes laikā Ārija Gaile nolasīja arī Valsts prezidenta Valda Zatlera vēstuli Bauskas Domei, kurā prezidents izsaka gandarījumu par Latvijas pilsētu konkursu. Viņš vēstulē pauž savu novērtējumu par to darbu, ko Bauskas Dome un visi pilsētas iedzīvotāji veikuši, sakārtojot savu pilsētu un iegūstot titulu «Sakārtotākā Latvijas pilsēta» tieši valsts 90. gadadienā.Pēc svinīgās sēdes sanākušie sveica cits citu svētkos, dalījās domās par dažādiem notikumiem, savu darbu, arī administratīvi teritoriālo reformu. Vairāki atzīmēja, ka, šo svinīgo sēdi atklājot, visi kopā Latvijas himnu nodziedājuši ļoti labi. «Deputāts Ģirts Bernauts uzdeva pareizo toni, un himna skanēja tik labi kā nevienu citu gadu,» sacīja represēto kluba «Rēta» dalībniece Daina Ziemele.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

iedzīvotājs.

Domei svētki. Cik algu apmērā tad prēmiju izmaksāja visiem domes darbiniekiem un pašvaldību SIA? Tad jau var svinēt ar vērienu.

pirms 12 gadiem, 2008.11.15 16:36

Vietējās ziņas