Domes sēžu zālē veikti pārkārtojumi un uzlabojumi; aizvien tehniskas problēmas ar internetu un skaņu 11

Bauskas novada domes sēžu telpā un arī sēdes gaitā pēdējā mēneša laikā notikušas vairākas pārmaiņas. Tiesa, ne viss pašlaik ir gana veiksmīgi – ja vizuāli un sēdes darba kartība ir zināmā mērā sakārtota, vēl aizvien ir problēmas ar internetu un skaņu.

Arī pēc tam, kad situācija ar «Covid-19» izplatību it kā ir normalizējusies un var atgriezties pie klātienes darba, modernās tehnoloģijas no novada domes sēdēm nekur nepazuda. Tomēr izrādījās, ka neklātienē ar tām vieglāk ir tikt galā nekā klātienē.

Vispirms pārmaiņas ir skārušas galdu izvietojumu sēžu zālē. Pieaugot deputātu skaitam, jau sākumā bija skaidrs, ka visiem būs grūti izvietoties pie iepriekšējās domes galdiem. Tā komiteju un domes sēžu vadītājs ir pārcēlies pie galda uz paaugstinājuma. «Šajā jaunajā formātā es labāk no augšas redzu, kā kurš uzvedas,» teic izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Raitis Ābelnieks.

Tādējādi arī pārējos galdus pievilka tuvāk lielajam galdam, un klausītāju un sēdē iesaistīto rindas tagad ir tālāk no deputātiem. Savukārt kancelejas darbinieki, kas iepriekš sēdēja pie lielā galda, ir pārcēlušies pie atsevišķa galda zāles kreisajā pusē.

Tāpat izmaiņas ir skārušas ziņotāju ikdienu – tagad viņi savu informāciju sniedz no tribīnes. Blakus tribīnei atrodas kāds no juridiskās nodaļas pārstāvjiem. Komiteju sēdēs piedalās arī jaunais Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš gan pašlaik vairāk pats gūst informāciju nekā var atbildēt uz jautājumiem.

Nepatīkama problēma, kas ik pa brīdim parādās, ir attālinātā komunikācija ar ziņotājiem un iesaistītajām personām. Ar interneta problēmām novada domes sēžu laikā netiek galā jau vairāk nekā mēnesi. Arī izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 15. septembrī sākās ar pusstundas pārtraukumu. Šoreiz gan diez vai var vainot interneta speciālistus, jo gluži vienkārši sabojājās viena no ierīcēm. Sēdē piedalījās puse no novada informācijas un tehnoloģiju nodaļas sastāva, kas strādāja un novērsa problēmu.

Tomēr jau otro mēnesi ir problēmas ar bezvadu interneta ātrumu domes ēkā – ne velti deputāti tagad centīgi izmanto kabeļu pieslēgumu datoros. Un tāpat laiku pa laikam rodas problēmas vai nu ar internetu, vai ar programmu, kas nodrošina sēdes darbību, un deputātiem atkal jābalso ar roku. Ik pa brīdim ir interneta problēmas pieslēgumiem no otras puses, kad runā ziņotāji.

Mēģinājumi veidot komunikāciju ar attālināti esošajiem noved pie problēmām ar skaņas konfigurāciju sēžu telpās. Personas, kas attālināti piedalās vai ziņo sēdē, ir dzirdamas ar skaņas ierīču palīdzību. Savukārt, lai viņi varētu dzirdēt, ko runā zālē, ir izkārtoti vairāki mikrofoni, kas uztver deputātu teikto. Pa līdzīgu mikrofonu runā arī zālē esošās personas, kas vēlas izteikties par kādu no apspriežamajiem lēmumprojektiem, turklāt katru reizi runātājam cenšas pasniegt mikrofonu, lai var labāk sadzirdēt. Lielais mikrofonu skaits telpā ik pa brīdim noved līdz tam, ka kāda no ierīcēm šņāc, dūc vai arī rodas nelāga rezonanse, kad sākas nepatīkama pīkstoņa.

Kopumā Bauskas novada domes sēžu zālē ir būtiskas pārmaiņas, kuras vēl būs jāpilnveido, lai sēdes notiktu bez tehniskām problēmām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas