Domniekiem maz izskatāmo jautājumu

Bauskas pilsētas Domes sēdē rīt, 24. jūlijā, izskatāmo jautājumu loks nav plašs. Domes preses sekretāre Andra Matuļenko informē, ka darba kārtībā ir 15 jautājumu.Deputātiem jālemj par līdzdalību biedrībā «Zemgales Reģionālās enerģijas aģentūra», par finansiālu atbalstu 2. vidusskolas līdzdalībai projektā «Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos». Ir sagatavoti grozījumi 30. maija pirkuma līgumā. Igauņu investori lūdz pagarināt maksājumu termiņu par Bauskā iegādāto zemi. Deputātiem jāizskata arī SIA «Bauskas namsaimnieks» bijušā vadītāja Guntara Skujenieka iesniegums, kurā viņš lūdz izmaksāt finansiālu pabalstu.  Sociālās palīdzības dienesta vadītāja Inta Baltgalve sagatavojusi priekšlikumus par aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru. Savukārt īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Voldemārs Čačs informēs par pašvaldības nekustamā īpašuma - daudzfunkcionālā izglītības centra ēkas Dārza ielā 9 - daļas nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Bauskas pilsētas 2. vidusskolai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas