Ekoskolas nometnē smeļas pieredzi

Iecavas novada Dzimtmisas pamatskolas pedagoģe Iveta Salgrāve no ekoskolu koordinatoru nometnes atgriezusies ar jauniem iespaidiem un pieredzi.

Trijās dienās augusta vidū Aizputes novada Cīravā un izziņas ekskursijās kuplā pedagogu pulkā no visas Latvijas «zaļajām» skolām I. Salgrāve, jau trešo gadu piedaloties nometnē, guvusi jaunas atziņas.

«Arvien vairāk semināros pieredzē dalās paši skolotāji. Viņi vadīja pieredzes grupas, kurās citi klausījās,» pieredzes nodošanu apraksta Dzimtmisas skolas pārstāve, «esmu atradusi, ko sadzirdēt citos un ko nodot tālāk. Pieredzes apmaiņā esmu gana zinoša, jo ekoskolu programmai Dzimtmisā aizritējis jau piektais gads.»

I. Salgrāve uzskata, ka ir atvērta jaunajam – ideju ir gana, ko pārņemt: «Neesmu lepna, klausos un stāstu. Tas priecē un vieno. Tas dod sajūtu, ka mūsu zaļās skolas pamatkomanda – Velga Ērgle, Māra Slapiņa un es – nav vientule, ka ejam pareizu ceļu.» Ekoskolas sauklis šajā nometnē bija «Vides izglītība ir dzīves gudrība». «Ir svarīgi parādīt skolēnam citu dzīves scenārija iespēju,» pamato Dzimtmisas pedagoģe.

Arī jaunpienācēji bijuši ieguvēji, jo notika dalīšanās pieredzē, padomu sniegšana, draudzīga ideju tālākdošana, kontaktu veidošana. «Ja netikām kādā lektoru grupā, dalībnieki, kas dzirdēja, veidoja īsas prezentācijas par dzirdēto. Tā ka aptverta pa lielam tika visa sniegtā informācija.

Nometnē saņemts draudzīgs atbalsts un pleca sajūta. «Kur vēl lieliskāk, ja nāk klāt pedagogi no Ventspils, no Rīgas un pateicaspar Koku dienu Dzimtmisā, kuru kopā ar Velgu un Māru organizējām aprīlī!» gandarīta I. Salgrāve, «bērni esot ilgi par to priecājušies. Tika jautāts, kad notiks nākamais pasākums, citi arī vēlas piedalīties.»

Aktivitāšu bija daudz, darbs intensīvs, vakari gari un piepildīti, raksturo I. Salgrāve. Ieguvums – milzīgā ideju bagāža, izjūta par ekoskolu programmas nozīmīgumu, kaut tā joprojām notiek uz pedagogu brīvā laika rēķina un «ar pliku entuziasmu».

Aizraujoši notikusi emblēmu krāsošana uz krekliņiem. «Skolotāji pārvērtās mazos bērnos, smērēja un ķellēja uz nebēdu, pietrūka pat krāsas, bet no rīta viss gaitenis bija krekliņu pilns, un no katra skanēja sauklis – «Mīlu savu ekoskolu!». Ar tiem mēs turpmāk iziesim «zaļajos»,» priecājas Dzimtmisas skolotāja. Skolotāji devās ekskursijās uz Dzērves skolu, Cīravu, Pāvilostu un Pelēko kāpu. Vienu vakaru dejojuši folkloras grupas pavadībā. «Izlecām visu spriedzi un nedienas,» saka pedagoģe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas