Eseju konkursā labākie Skaistkalnes un Valles vidusskolas audzēkņi 1

Iecavas un Vecumnieku novada skolu eseju konkursā «Mana dzīve, mana izvēle» labākie Skaistkalnes un Valles vidusskolas audzēkņi.Veselība, ģimene, draugi un ticība labajam - tās ir konkursa fināla esejās visbiežāk nosauktās dzīves vērtības. Pēc Iecavas un Vecumnieku septītklasnieku rakstītā šķiet, ka mūsu sabiedrībai tomēr ir cerība uz labāku nākotni. Eseju konkurss sociālajās zinībās 7. klasēm Iecavā jau ir ierasts pasākums, un šogad novada sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Solvita Lauzēja tajā uzaicināja piedalīties arī kaimiņu Vecumnieku novada skolas. Ar šī gada konkursa tēmu «Mana dzīve, mana izvēle» bija iecerēts likt skolēniem pārdomāt un paust dzīves vērtību izpratni pēc personiskās pieredzes. Konkursa pirmā kārta risinājās skolās, kur esejas vērtēja sociālo zinību pedagogi, stāsta S. Lauzēja. Otrajai kārtai katra skola iesniedza trīs labākās esejas, un tās vērtēja speciāla žūrija - Dzimtmisas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Salgrāve, Iecavas pašvaldības izglītības metodiķe Ineta Pilverte un šo rindu autore kā laikraksta «Bauskas Dzīve» pārstāve.  Žūrija esejas lasīja numurētas bez autoru vārdiem, lai būtu iespējami objektīva. Vērtējumu noteica pēc esejas satura, valodas, gramatikas, emocionalitātes, vērtību izpratnes un personiskās pieredzes atainojuma. Žūrijas viedoklis par pirmās un otrās vietas ieguvējiem sakrita, informē konkursa rīkotāja. Skaistkalnes vidusskolas audzēknes Kitijas Mikalauckas eseja ieguva 71 punktu no 75 iespējamiem, savukārt viņas skolasbiedre Katrīna Siliņa ir otrā ar 62 punktiem. Trešās vietas ieguvējs ar 59 punktiem Valles vidusskolas audzēknis Aigars Irbinskis saņēma arī laikraksta «Bauskas Dzīve» speciālbalvu par esejā paustu dziļi personisku attieksmi un cilvēcīgu mērķi.  Iecavas novada Dzimtmisas pamatskolas audzēknis Normunds Graudiņš ar 58 punktiem ir ceturtais. Viņa eseju žūrija uzteica par pozitīvi pragmatisku dzīves skatījumu krīzes laikā. Normunds raksta: «Man parasti, kaut ko darot, ir griba izdarīt līdz galam. Tas ir gribasspēks. [..] Lai izdarītu kādu darbu, ir nepieciešams gribasspēks, un es uzskatu, ka man tāds ir.» Piektās vietas ieguvēja ar 57 punktiem Iecavas vidusskolas 7.b klases skolniece Anna Bugovecka savā esejā raksta: «Dzīve ir viena liela izvēle, jo vairāk tu izvēlēsies labo, jo labāk tev dzīvē ies. Lai arī balvas un atzinības raksti šogad taupības apstākļos finālistiem pasniegti katram savā skolā, ne kopīgā svinīgā sarīkojumā, prieks par dalību konkursā nav mazāks, saka skolotāji.  Dažam vēl jāpilnveido rakstu valoda un gramatikas zināšanas, visus iesniegtos darbus rakstījuši jauni cilvēki - personības ar labām izaugsmes izredzēm, secina žūrija. Kopumā finālam iesniegtās esejas rāda 7. klases audzēkņiem ļoti nobriedušu skatījumu uz dzīves vērtībām un mērķi, būtiskiem lēmumiem, kad nākas izvēlēties vienu vai otru ceļu. Dažas esejas ataino nopietnas problēmas, ar ko pusaudžiem nākas saskarties, taču viņu izpratne būs labs padomdevējs to risināšanā. Uzteicama vairāku autoru vēlme rakstīt ar roku, nevis datorrakstā, jo tas trenē domāšanu. Konkursa trīs labākos darbus «Bauskas Dzīve» ar autoru piekrišanu publicēs pilnībā turpmākajos numuros.  Eseju konkursa fināla dalībnieki:Iecavas vidusskolas audzēknes Anna Bugovecka, Linda Bartaševiča, Elizabete Onzule, skolotāja Solvita Lauzēja;Iecavas internātpamatskolas audzēkņi Marita Jēkabsone, Madara Karadžjana, Elvis Ravinskis, skolotāja Sandra Sūna;Dzimtmisas pamatskolas audzēkņi Normunds Graudiņš, Toms Šķipars, skolotāja Ingrīda Vaisjūne;Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Guntis Bērziņš, Irēna Saveļjeva, Signe Ridere, skolotājs Arvo Karelsons;Skaistkalnes vidusskolas audzēknesKatrīna Siliņa, Kitija Mikalaucka, skolotājs Ingus Pavinkšnis;Misas vidusskolas audzēkņi Nora Abate, Aleksandrs Sadovins, Juris Antonovs, skolotāja Antra Pāruma;Valles vidusskolas audzēkņi Aigars Irbinskis, Elīna Sakne, Santa Rozēna, skolotāja Inga Zvilna. 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

verro

Aigars Irbinskis ir loti strādīgs un prātīgs zēns, ļoti žēl ka viņa dzīves apstākļi tā iegrozījušies. Es viņu pazīstu un viņa mērķis ir pabeigt 9 klases. Grūtības viņam sagādā angļu valoda un krievu valoda. Novēlu viņam sasniegt visas ieceres un lai dzīve viņu nesalauž. Lai viņa brāļi būtu tikpat strādīgi un pratīgi cilvēki.

pirms 11 gadiem, 2010.04.19 08:43

Vietējās ziņas